Protegit: (Es) Nueva Proposición de Ley de Protección de Alertadores partiendo de la plantilla de Xnet: Ley de Alertas Ciudadanas de Elkarrekin-Podemos en el Parlamento Vasco

Protegit: (Es) Nueva Proposición de Ley de Protección de Alertadores partiendo de la plantilla de Xnet: Ley de Alertas Ciudadanas de Elkarrekin-Podemos en el Parlamento Vasco

(Es) Partiendo de la plantilla de Ley de Protección de Alertadores que Xnet ha puesto a disposición online para su replicación, la diputada Cristina Macazaga y el equipo jurídico de Elkarrekin-Podemos han registrado hoy en el Parlamento Vasco la Proposición de Ley de Alertas Ciudadanas.
La tramitació de la ridícula “Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció” a Catalunya

La tramitació de la ridícula “Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció” a Catalunya

Demà, al Parlament de Catalunya, es vota la tramitació de la “Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció” del grup parlamentari Ciutadans [expedient/text] Xnet com a alertadors que alliberen informació rellevant per l’interès general i per destapar corrupció i abusos, i com a grup pioner de la […]

Agenda Digital 2017: Prioritats d’Xnet per defensar els nostres drets i llibertats i les nostres possibilitats d’innovar i emprendre

Agenda Digital 2017: Prioritats d’Xnet per defensar els nostres drets i llibertats i les nostres possibilitats d’innovar i emprendre

Agenda Digital 2017: Prioritats de Xnet per defensar els nostres drets i llibertats i les nostres possibilitats d'innovar i emprendre a Internet.
Intervenció a la comissió per l’estudi de mesures de lluita contra la corrupció i per a la regeneració democràtica

Intervenció a la comissió per l’estudi de mesures de lluita contra la corrupció i per a la regeneració democràtica

Crec que ja teniu molt material d’altres compareixents i de les 397 mesures de la Comissió D’Investigació de l’anterior legislatura. Per això intentaré aportar una altra perspectiva.
 Sense atorgar-me la representació de ningú més que de mi mateixa, vull centrar la meva intervenció en el que circumstancialment represento avui aquí: la societat civil; bé, un […]

Invisible

Silence is gold