Victoria para el acceso a la información contra los abusos y los fraudes #Alertadores #Whistleblowers - Transposición DIrectiva Secretos Comerciales

Victòria per a l’accés a la informació contra els abusos i els fraus #Alertadores #Whistleblowers – Transposició directiva Secrets Comercials

Atenció – Hem guanyat.
Sí, és cert XD.

La setmana passada es va aprovar al Senat La Llei de Secrets Empresarials.
Es tracta de l’obligatòria transposició de la Directiva Europea de Secrets Comercials aprovada al maig de 2016, Directiva 2016/943.
Es publicarà en els propers dies al BOE i entrarà en vigor als 20 dies.

Potser us recordareu que aquesta Directiva va ser molt contestada per les organitzacions europees que defensem l’accés a la informació i la lluita contra els abusos.
Xnet va liderar a l’estat espanyol aquesta campanya en coordinació amb la coalició europea.
https://xnet-x.net/directiva-secretos-comerciales/
http://blogs.publico.es/el-blog-de-xnet/secretos-comerciales/

Es van aconseguir moltes victòries respecte al primer esborrany que pretenia, escudant-se en la necessitat de preservar els secrets empresarials, fer impossible destapar males pràctiques d’empreses i corporacions, com el nostre cas Bankia o el cas de la contaminació de Volkswagen.

Es van aconseguir moltes victòries, sobretot per preservar la tasca dels periodistes, però es va quedar un flanc feble ja que la Directiva finalment no va protegir explícitament la possibilitat de destapar il·lícits a altres persones que no siguin els periodistes. En poques paraules, un cop més no es protegien els alertadors o els grups activistes.

Ara bé quedava l’opció de vigilar de prop la transposició per corregir aquest bug en aquest moment.
I així es va fer. La llei espanyola és, juntament amb la danesa (juny 2018), la que ha afegit una clàusula d’excepció a la llei per garantir que no sigui delicte revelar un secret comercial quan es tracte d’interès públic. A través de la clàusula d’excepció es garanteix la llibertat d’informació i expressió, i la possibilitat d’actuar com a denunciant / alertador.

Article 2 – apartat 3. b: “Amb la finalitat de descobrir, en defensa de l’interès general, alguna falta, irregularitat o activitat il·legal que guardin relació directa amb l’esmentat secret empresarial”.

Agraïm a ERC haver-nos enviat informació per poder dur a terme la vigilància de les esmenes. Gràcies.

Seguim.