Alcaldes Caciques

Alcaldes Cacics

Xnet realitza aquest vídeo amb les denúncies enviades per la ciutadania a la seva Bústia de filtracions ciutadanes contra la corrupció i en col·laboració amb la campanya Alcaldes Cacics del Partit X.

El que veuran a continuació no és ciència-ficció; tampoc és d’un temps llunyà, diguem l’època medieval, per exemple; ni tampoc és d’un lloc remot i inaccessible (o almenys d’un lloc dels que anomenem “tercer món”).

NO anem a parlar dels grans noms de les grans trames de corrupció, de Bárcenas, Bankia, de Rato, de Blesa, de la Gürtel, de Jordi Pujol…

No, parlarem de Cacics;
però no de qualsevol d’ells, sinó dels que exerceixen d’Alcaldes.
Perquè sense aquest poder capil·lar que sempre depèn de les relacions amb els grans partits, les grans trames de corrupció no podrien arribar a recaptar en cada racó del país.
& Nbsp;

& Nbsp;
I és que el problema comença aquí.L’alcalde té més poders que ningú, més que el president, més que el rei, més que els presidents de les cambres tots junts. Segons l’article 20 de la LRBRL.
L’Alcalde:
Dirigeix ​​el govern i l’administració municipal, el representa; Convoca i presideix el Ple; Dirigeix ​​i inspecciona els serveis i obres municipals i la gestió econòmica; dicta bàndols; concertat operacions de crèdit; Aprova els instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització, l’oferta d’ocupació pública i les bases de les proves per a la selecció del personal i el seu acomiadament; Atorga les llicències; Exercir la direcció de la Policia Municipal; Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals; nomena els tinents d’alcalde.

Perquè en moltes poblacions els ciutadans no poden governar-com li és més beneficiós.

Tan sols poden votar.

Votar a …

ALCALDES cacics

Només la ciutadania organitzant pot aturar-los.

Denúncia al teu cacic més proper.

Ell ho faria per tu.

Denúncia.
Organitza’t.
Funciona.

Dediquem aquest treball a tota la ciutadania que, en lloc de delegar la seva responsabilitat en partits i líders mediàtics, s’auto-organitza per canviar les coses, perquè la seva valentia és contagiosa.