Us presentem DD: l’eina per a la Digitalització Democràtica de l’Educació

Us presentem DD: l’eina àgil, amb codi públic, auditable i interoperable per a la Digitalització Democràtica de l’Educació.
 

Digitalizació Democràtica
Digitalizació Democràtica
Digitalizació Democràtica
Digitalizació Democràtica

 
Xnet i un grup de famílies promotores, en el marc del seu Pla de Digitalització Democràtica de l’Educació, presenten en roda de premsa a l’Ajuntament de Barcelona la primera versió de la infraestructura educativa digital DD, un workspace integral pioner que agrega eines de software lliure i auditable en una única suite amb la sobirania de dades i els drets digitals de la comunitat educativa en el centre.

DD al Telenotícies de TV3

 

DD – extracte de la roda de premsa a l’Ajuntament de Barcelona.

 

Elaborat a partir del Pla de Digitalització Democràtica de l’Educació dissenyat per Xnet i les famílies promotores, ha comptat amb el suport de la Direcció d’Innovació Democràtica i el Comissionat d’Innovació Digital de l’Ajuntament de Barcelona i del Consorci d’Educació de Barcelona, que han permès la creació d’un pilot realitzat per Xnet, tres centres educatius i les empreses desenvolupadores IsardVDI i 3iPunt, amb la col·laboració de l’aFFaC i AirVPN. 

  · DD ofereix una alternativa àgil, amb codi públic, auditable i interoperable als productes privatius de les grans corporacions tecnològiques com ara Google o Microsoft

  · L’Ajuntament de Barcelona amplia ara el seu suport perquè el pilot, que inclou capacitació, acompanyament i serveis tècnics personalitzats 24/7, pugui ampliar-se a més centres formatius de la ciutat

  · Demostrem que Catalunya té talent km0 per al desenvolupament tecnològic i que pot liderar una visió capdavantera de la democràcia digital 

Des de l’any 2010, una multinacional tecnològica s’ha situat com el principal proveïdor de les infraestructures digitals de l’educació pública. El seu desembarcament a l’àmbit educatiu va començar primer entre el professorat, amb la tecnologia de correu electrònic, estenent-se després, a poc a poc, entre l’alumnat, i en l’ús dels servidors i l’arxiu en el núvol, les eines ofimàtiques, l’entorn virtual d’aprenentatge, l’agenda, els contactes, el calendari, els formularis, les videoconferències i, finalment, el hardware. 

El març de 2019 un grup de famílies vam aixecar l’alarma i es va dirigir a Xnet per trobar una solució a aquest fet perquè enteníem entenent que aquest desplegament significava, en primer lloc, la datificació inèdita i accelerada de gran part de la vida educativa de l’alumnat, el professorat i les famílies, i la consegüent pèrdua de la sobirania de les dades en mans de servidors i tecnologies privatives pertanyents a una gran corporació tecnològica. I, en segon lloc, perquè significava un monocultiu tecnològic, que crea clients captius des de la infància, cosa que va directament en contra d’una educació digital crítica ja que ometia la pluralitat i la multiperspectiva, la metacognició respecte les eines i les corporacions tecnològiques utilitzades i, en definitiva, anava en contra de la llibertat d’infraestructures i de pensament.
 
 

La importància crucial de les infraestructures digitals

Mentre els centres educatius no semblaven disposar d’alternatives a l’alçada de les necessitats, nosaltres vam advertir que les infraestructures digitals dels centres no només no eren un tema menor sinó la clau de volta de la fase actual de la nostra realitat digital. Després va arribar la pandèmia i ens va donar la raó: les infraestructures digitals esdevenien un servei bàsic per al funcionament del dia a dia escolar i, alhora, el camp de batalla de la sobirania de dades i els drets digitals dels menors d’edat. Un llapis i un paper no enregistren, ni codifiquen ni emmagatzemen dades en arxius de grans empreses. El mail, les videoconferències, els formularis i els documents ofimàtics sí que ho fan. Un llapis i un paper no mediatitzen monopolísticament l’accés a la cultura.

Davant d’aquesta situació, entre molts actors de la comunitat educativa planava una sensació d’inevitabilitat i de derrota front el predomini de les grans corporacions tecnològiques, considerades pràcticament imbatibles i omnipotents. Però nosaltres teníem clar que havíem de defensar la sobirania de les dades de les nostres filles i fills, del professorat i de les famílies, i que estiguessin en servidors controlats per nosaltres i que es gestionessin amb programes auditables i oberts. I volíem demostrar alhora que no només altres tecnologies són possibles sinó que, més enllà de la versió d’internet de les grans corporacions tecnològiques, existeix un altre internet lliure i democràtic que precisament els centres educatius i formatius (i l’administració) tenen el deure de posar en pràctica a través de l’exemple i això sense augmentar innecessàriament la brutal carrega de treball que ja han de suportar, sinó, en la mesura del possible, facilitant-la.
 

DD, una alternativa d’infraestructura educativa digital sobirana i democràtica

Ara, després de tres anys de feina i un de desenvolupament frenètic, presentem DD, el prototip d’infraestructura digital integral del Pla de Digitalització Democràtica d’Xnet.

Ha estat possible gràcies al desenvolupament de les empreses que van guanyar la licitació (IsardVDI i 3iPunt), al suport i finançament de la Direcció d’Innovació Democràtica, el Comissionat d’Innovació Digital, el Comissionat d’Economia Social de l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona, i a la col·laboració de l’aFFaC (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya) i AirVPN. Amb el seu suport, Xnet, les famílies i els centres promotors hem impulsat aquest prototip d’infraestructura.

Les característiques que fan de DD una eina per garantir l’autonomia tecnològica, la pluralitat tecnològica sobirana i democràtica són les següents:

  • • És una infraestructura digital integral amb gestió unificada, és a dir, un workspace o unitat de treball que aglutina en una suite única (et dónes d’alta només una vegada quan entres [Single Sign-on]) diferents funcionalitats i serveis com les eines ofimàtiques, l’espai en el núvol, el correu electrònic, les videoconferències, l’entorn virtual d’aprenentatge, etc., les eines més habituals que precisa un centre educatiu en l’era digital per a les diferents necessitats i tipus d’usuari (alumnat de primària i secundària, professorat, famílies i personal d’administració i serveis). Afegeix a les prestacions de les suites ara més comuns en l’educació com ara les de Google, la gestió unificada d’usuaris i grups d’usuaris.

  • • Està desenvolupada a partir d’eines de software lliure, auditable i obert, com Moodle, Nextcloud, WordPress, Big Blue Button, Etherpad, Onlyoffice i Keycloak, tecnologies ampliament consolidades que alhora són referència internacional. La seva estructura per container permet canviar-les per altres si s’escau.

  • • És instal·lable en servidors propis i comercials, però permetent el control directe de dades i continguts. O sigui, el que s’enten normalment com a seguretat dels servidors, nosaltres afegim també el respecte de drets de les persones com ara la presumpció d’innocència i la inviolabilitat de les comunicacions, coses que normalment no són requisits contractuals dels servidors, amb greus prejudicis per als drets de les persones usuaries.

  • • Inclou correu electrònic i altres eines de comunicació interpersonal com a xat vetllant per la inviolabilitat de les comunicacions.

  • • És interoperable per facilitar la migració i integració des d’altres plataformes, com la migració del Classroom a Moodle, del Sites a WordPress (en fase beta) o dels usuaris de Google Workspace a l’Administrador DD per no crear clients captius.

  • • Es diposita a un repositori públic (encara en fase de compilació), GitLab, per retornar a la ciutadania de forma oberta i transparent allò que ha estat desenvolupat amb els seus diners i perquè el seu codi sigui millorat i enriquit per la comunitat. És un paquet, per tant, que segueix el principi de public money, public code, segons el qual el software desenvolupat per a l’àmbit públic i finançat públicament ha de posar-se a disposició de tothom. I un paquet que segueix les llibertats que defineixen el software lliure: la llibertat de de fer servir el programa amb qualsevol propòsit; la d’estudiar com funciona el programa i modificar-lo, adaptant-lo a les necessitats; la de distribuir còpies del programa; la de millorar el programa i fer públiques aquestes millores per a tothom, de manera que tota la comunitat en surti beneficiada.

  • • És escalable i personalitzable ja que pot sumar noves aplicacions i adaptacions ajustant-se a les necessitats de cada sector i als contextos de cada àmbit o centre. Al darrere del paquet hi ha persones que coneixen molt bé les potencialitats del software lliure i les necessitats dels centres educatius. És un paquet, per tant, que posa les persones i les seves realitats per davant de la tecnologia i que respon a una concepció humana, sensible i contextualitzada del món digital.

  • • I no menys important, hem generat diversos manuals d’ús el més important dels quals, el que permet definir els protocols perquè la comunitat educativa entengui i pugui respectar la protecció de dades ja que li és beneficiosa. Proveïm plantilles per als avisos legals, els mòduls d’autorització d’activitats i els contractes amb proveïdors externs.

Al prototip en marxa, li resten reptes per tancar, com l’automatització d’alguns components i superar la fase beta d’algunes de les funcionalitats de l’interoperabilitat entre eines. Però la infraestructura digital DD acompleix els objectius bàsics d’una digitalització democràtica.
 

Comencem a replicar

Des que el 2019 des d’Xnet vam començar aquesta feina, són centenars els centres educatius i formatius, les afa/ampa, els docents i les famílies que han contactat amb Xnet alarmats i preocupats pels drets digitals de la comunitat educativa. El nombre d’agents interessats en l’alternativa creix exponencialment dia rere dia.
Durant aquesta setmana, en el Canòdrom, Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica de Barcelona, estem realitzant tallers de formació entorn al DD al que s’han inscrit més de 300 persones i entitats de Barcelona, Catalunya i la resta de l’Estat.
[Horaris: https://xnet-x.net/ca/demostracio-eina-digitalitzacio-democratica-educacio/]

Només per a les sessions de presentació que hem programat aquesta setmana, de tot Catalunya ens han contactat 35 instituts (14 de Barcelona), 25 escoles de primària (9 de Barcelona), també més de 30 entitats vinculades a l’educació (l’affac, evidentment, que ens ha donat suport des del principi, escoles de música, d’idiomes i altres especialitats, fundacions, moviments de renovació pedagògica, serveis tècnics educatius), una desena d’entitats d’àmbits de fora de l’educació (com l’ecologia o la cultura), una desena d’investigadors, i molts altres perfils. De fora de Catalunya, ens han contactat del País Vasc, amb qui començarem a treballar en breu, Mallorca i Andalusia.

Per la seva part, l’Ajuntament de Barcelona s’ha compromès a donar suport al desenvolupament que encara necessita el programa, a consolidar el prototip i estendre’l a d’altres centres educatius i formatius de la ciutat de Barcelona. 
 

Del determinisme tecnològic de les grans corporacions a l’avantguarda de la democràcia digital

La creació i l’impuls del DD i l’interés que ha generat és una mostra real de què la societat civil organitzada pot rebatre amb accions i fets el determinisme tecnològic i la sensació d’inevitabilitat. I això ha de succeir en aliança amb les institucions que tenen el mitjans i la responsabilitat per fer-ho. Els sentits i els usos de les tecnologies digitals els definim les societats i les persones i no podem ni volem que el disseny del nostre futur digital sigui proveït per grans corporacions i una sola forma de veure internet i el món digital.

Les grans corporacions tecnològiques són negocis i encaminen les tecnologies cap als seus interessos mercantils. Res a dir, és legítim. Però ha de està a les nostres mans, el poder encaminar les tecnologies cap als nostres interessos. Els drets de les persones han de ser el cor del disseny de les polítiques digitals i no una característica afegida a algun producte a la que li podem donar ON o OFF.

Amb la nostra feina hem demostrat que aquí a Catalunya tenim el talent i el know how tecnològic km0 per desenvolupar i habilitar tecnologies capdavanteres en funcionalitats i, el que és més important, en democràcia.

Des de Xnet hem definit un Pla de Digitalització Democràtica de l’Educació capdavanter a nivell internacional i avui és el seu primer pas.

Comença la reconquesta digital d’Europa :). 

 

Breu descripció tècnica

DD, integra diferents projectes de software lliure ja àmpliament consolidats. La innovació que aporta aquesta solució és fer que totes les aplicacions treballin en equip.

El ventall de software que hem integrat és eñ següent:

Moodle és l’eina de gestió d’aprenentatge que es fa servir arreu del mon per universitats i molts centres educatius amb més de 160 milions d’usuaris registrats i traduïda a 120 idiomes.

Nextcloud és un gestor de fitxers com a documents, fulls de càlcul, enquestes i aplicacions al núvol, que s’integra amb un editor online i col·laboratiu, l’OnlyOffice; també disposa de calendari i de correu electrònic… Aquest gestor el fan servir diferents institucions, com el ministeri d’Interior de França.

BigBlueButton és una eina de videoconferència pensada específicament per l’entorn educatiu. Per exemple, el professor té el control de la pissarra virtual i pot fer sales separades de treball. Es fa servir a moltes escoles d’Alemanya.

El WordPress és la eina que es fa servir per dissenyar webs, és al darrere de moltes de les webs on naveguem habitualment.

Algunes de les característiques diferencials del DD respecte a les eines comercials més utilitzades, per aconseguir que sigui una eina integral per l’educació són:

– Desenvolupaments a mida enfocats a una gran usabilitat de la suite (workspace)

– Simplificació del comportament de les eines. Així la corba d’aprenentatge és molt petita respecte a les suites comercials més utilitzades. A més permet personalitzar ítems del menú, colors i imatges.

– Gestor d’identitats i centralització de la gestió d’usuaris amb una aplicació que permet replicar l’estructura d’alumnes, professors i grups d’altres entorns.

– Tots els sistemes es despleguen amb contenidors. Aquesta tecnologia ens ha permès oferir tots els serveis amb facilitat, i fent que sigui reproduïble. Això permet, a més, que aquests programes siguin fàcilment intercanviables per altres.

– La suite incorpora un proxy perimetral i monitorització per poder oferir seguretat i suport a les instal·lacions.
 

DD Funciona amb qualsevol navegador.
S’escriu la URL amb el nom del centre i apareix la pàgina de login.


Té un menú desplegable on, a la seva part superior, trobem les aplicacions que venen per defecte i, la part inferior, és adaptable amb les que esculli cada centre.

Amb el primer botó podrem accedir al llistat de les aules.

En aquesta pàgina hi ha el llistat de cursos on, per cada un d’ells, hi tenim informació com ara els professors que hi ha o en quin rol hi estic matriculat.

Per petició de la comunitat educativa hem afegit diverses funcionalitats com els botons per accedir a l’avaluació de tasques pendents i les tasques que tinc per entregar com a alumne.

Hi ha un botó d’accés ràpid a la creació àgil d’un curs, només posant el nom i la categoria.

Per assegurar-ne la interoperabilitat hem afegit un importador de Google Classroom cap a DD mitjançant un assistent.

L’aula és una modificació de Moodle millorant-ne la usabilitat i l’experiència d’usuari.

A la columna de l’esquerra hi tenim el llistat dels temes de l’assignatura i accessos directes d’utilitat on hi destaca l’accés a les videoconferències que es creen automàticament per cada aula.

A la part central del tauler, el professor pot crear missatges directes a un alumne o a tot el grup.

Mitjançant les pestanyes de la part superior es pot navegar fàcilment cap al contingut ordenat per temes, les tasques a realitzar ordenades cronològicament i un espai general on hi trobem les activitats transversals del curs.

Tornant al menú, el segon accés que hi trobem és el núvol, on hi trobarem fitxers online, com documents de text, fulls de càlcul, enquestes, formularis, i fins hi tot PADs.

Evidentment a aquest espai s’hi pot accedir també directament des de les aules. Naturalment totes les eines permeten l’edició online col·laborativa.

A la dreta, podeu donar accés a altres persones usuaries i, gràcies a la gestió de grups centralitzada que hem afegit a aquesta suite, també als companys de classe i de grup.

Una altra opció a destacar del menú, és l’accés als espais web, des d’on mitjançant plantilles i gràcies a WordPress podrem crear pàgines web que s’utilitzen tant com espais per a crear cursos com per publicar directament online el resultat de projectes.

Al menú hi ha més eines, com per exemple el calendari, el correu electrònic, videoconferències, etc.

A l’administració centralitzada d’usuaris i grups, s’hi accedeix amb permisos de gestor i permet importar usuaris d’altres plataformes i bases de dades, gestionar grups en tots els aplicatius, personalitzar qualsevol aplicació modificant-ne els colors i les imatges de fons i logotips, i agregar accessos a altres aplicacions.

 

Alguns articles de premsa:

Pueyo Busquets, Jordi (9/02/2022). Barcelona crea un ‘software’ para las escuelas alternativo a Google y a Microsoft. El País. Disponible a:
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-02-09/barcelona-crea-un-software-para-las-escuelas-alternativo-a-google-y-a-microsoft.html

Vicente, Sandra (9/02/ 20222). Barcelona sienta las bases para acabar con el monopolio de Google en las aulas. Público. Disponible a:
https://www.publico.es/economia/soberania-tecnologica-barcelona-sienta-bases-acabar-monopolio-google-aulas.html

Ferrer, Tomeu (9/02/2022). Tres escoles de Barcelona demostren que es pot viure sense Google. Ara. Disponible a:
https://www.ara.cat/societat/educacio/tres-escoles-barcelona-demostren-pot-viure-google_1_4265893.html

Romero, Pablo (22/05/ 2022). Barcelona busca la independencia de los gigantes digitales. Disponible a:
https://www.publico.es/ciencias/barcelona-busca-independencia-gigantes-digitales.html

 

Més informació:
Pla per a la Privacitat de Dades i la Digitalització Democràtica de l’Educació
No signeu l’autorització per utilitzar Google Suite a les escoles
A punt per l’abril el prototip per digitalitzar els centres educatius sense usar Google o similars
El Pla de Digitalització Democràtica de l’Educació d’Xnet tindrà el seu primer pilot a Barcelona