(Es) Para una democracia real, nos oponemos al acceso vigilado a la información institucional

(Es) Para una democracia real, nos oponemos al acceso vigilado a la información institucional

(Es) .@X_net_ se opone al acceso vigilado a la información institucional #transparencia. Para una democrácia real. Escribimos a la Agencia Española de Protección de Datos

(Es) Breve guía del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos: una batalla de cuatro años por la protección de tus datos

(Es) Breve guía del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos: una batalla de cuatro años por la protección de tus datos

(Es) .@X_net_ como miembro de @EDRi publica una breve guía activista del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. Una batalla que duró cuatro años por la protección de tus datos

(Es) Tecnopolítica y Derechos en la Era Digital – Curso de Posgrado BSM-UPF dirigido por Simona Levi

(Es) Tecnopolítica y Derechos en la Era Digital – Curso de Posgrado BSM-UPF dirigido por Simona Levi

(Es) Tecnopolítica y Derechos en la Era Digital – Curso de Posgrado en la @BSM-UPF dirigido por Simona Levi y @CristinaRibas

Guia d’indicacions per preservar els drets fonamentals a Internet

Guia d’indicacions per preservar els drets fonamentals a Internet

Tot el que s’explica en aquesta guia és per protegir la inviolabilitat de les nostres comunicacions, el nostre dret a la privacitat i la llibertat d’opinió política, d’expressió i d’accés a la informació, tots ells drets fonamentals legalment reconeguts des de fa segles. És important que no s’instaurin doctrines jurídiques que culpin les eines dels […]

#Democracia – Els drets i llibertats protegits per les persones: el que succeeix a Catalunya com a cas d’estudi

#Democracia – Els drets i llibertats protegits per les persones: el que succeeix a Catalunya com a cas d’estudi

El que està passant a l’Estat espanyol aquests dies en relació amb la situació a Catalunya és una fita importantíssima per a la defensa de les llibertats i drets en l’era digital a tot el món. La reacció del govern central ha mostrat la manifesta necessitat per part de tota la població -no només dels […]

Invisible

Silence is gold