Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona

Creació de l’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona crea l’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona per la gestió de la qual compta amb l’assessorament del Grup Ciutadà contra la Corrupció a Catalunya.

Aquesta col·laboració consistirà en que per part de l’Ajuntament es podrà consultar periòdicament les accions de l’Oficina amb el Grup Ciutadà Contra la Corrupció a Catalunya. D’altra banda el Grup es compromet a vigilar el bon funcionament de l’Oficina.
 

El Grup Ciutadà contra la Corrupció a Catalunya aportarà a la nova Oficina les seves competències en:

  • defensar el treball ciutadà de transparència i denúncia per desmantellar xarxes de privilegis que obstrueixen les possibilitats d’emprendre per a tota la ciutadania. No es tracta de crear una societat de delators sino de trencar una injusta asimetria en les oportunitats.
  • entramats locals, catalans, estatals i internacionals.
  • bústies de denúncia anònima: aspectes pràctics i tecnològics.
  • creacions de protocols per evitar casos de desviacions de poder a l’Ajuntament.
  • creació d’estàndards en l’elaboració d’una informació transparent, accessible i útil per als seus ciutadans.
  • auditoria ciutadanesi xarxes de les mateixes.
  • defensar el paper del grup assessor civil a la nova Oficina municipal més enllà del curt termini.
  • compartir experiències i protocols amb altres ajuntaments.
  • Promoure les recomanacions contemplades al Decàleg per a la protecció dels denunciants/Alertadors de corrupció que a tal efecte es va presentar al Free Culture Forum 2015

 

Les persones que Grup Ciutadà Contra la Corrupció a Catalunya ha triat per representar-són:

Simona Levi i Sergio Salgado

d’Xnet i la seva Bústia de filtracions ciutadanes

Grup activista per a la defensa d’Internet com a eina per a la democràcia i l’autoorganització ciutadana a través d’activitats com la lluita ciutadana contra la corrupció. Impulsors de dispositius com 15MpaRato i coordinadors de Grups Ciutadans contra la corrupció a Catalunya i a nivell estatal, disposen d’una bústia de filtracions ciutadanes des del qual es pot fer arribar de forma segura informació útil contra la corrupció, gràcies a la qual han sortit a la llum casos com els Correus de Blesa o el saqueig de la Fundació Caja Madrid entre d’altres.

i 15MpaRato

Acusació ciutadana que va obrir i impulsa el Cas Bankia a l’Audiència Nacional sense més ajuda que la col·laboració ciutadana, moltes vegades en forma de filtracions d’informació, i que ha aconseguit destapar i obrir peces judicials per l’estafa de sortida a borsa, de les preferents i de les Targetes Black.
 

David Fernández

Va presidir la Comissió del Parlament sobre el frau i l’evasió fiscal i les pràctiques de corrupció política (ques Pujol …) com a diputat de la CUP-Parlament. Destacat activista contra la corrupció i per la democràcia.
 

Miguel Ángel Mayo de Gestha (Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda)

Sindicat majoritari del cos tècnic d’Hisenda de l’AEAT i dels cossos tècnics del Ministeri d’Hisenda que neix a l’empara de les diferents associacions professionals, amb les quals es complementa per perseguir la millor defensa dels interessos de tot el personal al servei de l’administració, on desenvolupa la seva tasca.
 

Enric Pons de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute (PACD) i de OCM (Observatoris Ciutadans Municipals)

Associacions obertes i autogestionades que realitzen auditories ciutadanes municipals per potenciar el control des de la base dels temes pressupostaris i de tot allò que afecta el deute públic. Promouen nova cultura de la transparència i de la participació en els municipis a través dels organismes públics més propers: els ajuntaments.
 

Nota: Els membres d’aquest òrgan consultiu no rebran cap remuneració per la seva col·laboració consultiva amb l’Ajuntament. En el cas es plantegessin tasques específiques a encarregar a un o més consultors en raó de les seves competències específiques, aquesta seria contractada segons normativa.