Victòria del Grup Ciutadà contra la Corrupció a Catalunya: el Parlament de Catalunya aprova la personació de la Generalitat contra Urdangarín, la Infanta Cristina i la “doctrina Botín”

Victòria del Grup Ciutadà contra la Corrupció a Catalunya: el Parlament de Catalunya aprova la personació de la Generalitat contra Urdangarín, la Infanta Cristina i la “doctrina Botín”

EL GRUP CIUTADÀ CONTRA LA CORRUPCIÓ A CATALUNYA ACONSEGUEIX QUE S’APROVI LA PERSONACIÓ COM A ACUSACiÓ DE LA GENERALITAT CONTRA IÑAKI URDANGARÍN I LA INFANTA CRISTINA EN EL CAS PALMA ARENA

Un pas més aprop de la fi de la impunitat

Arrel de la campanya de la setmana passada i de l’escrit que presentàrem des del Grup Ciutadà contra la Corrupció a Catalunya exigint que la Generalitat es personés en el cas Palma Arena per a impedir que s’apliqui la doctrina Botín, hem aconseguit que es voti una moció al Parlament de Catalunya en la que els diputats ha hagut de posicionarse a favor o en contra de la ciutadanía i a favor o en contra de la impunitat. L’esmena ha estat aprovada per 62 vots a favor i 66 abstencions ( CiU i PP).

Vídeo de la votació

 
Més informacions: Hisenda som tots

 

 

ANTECEDENTS:

El Grup Ciutadà contra la Corrupció a Catalunya, que el passat 19 de febrer va presentar la iniciativa «Hisenda som Tots» (iniciativa que insta al Govern de la Generalitat a personar-se com a acusació particular, en condició de perjudicat, en el cas “Palma Arena” contra Iñaki Urdangarín i la Infanta Cristina de Borbón, atès que la quantia presumptament defraudada pel imputats afecta en un 50% a les finances públiques catalanes), ha decidit demanar als grups parlamentaris de la CUP-AE, ERC i ICV-EUiA que acceptin i votin a favor d’una esmena d’addició per tal que aquesta iniciativa sigui incorporada a la Moció de la CUP-AE sobre mesures d’urgència social.

La moció es va sotmetre a debat i votació durant el ple parlamentari del 5 de març, on varem assitir a com els partits es van posicionar a favor o no de que la Generalitat es personi com a part perjudicada per defensar els legítims interesos dels ciutadans que representen i als que serveixen.

Recordem que essent Catalunya el lloc de residéncia dels imputats, la societat civil catalana és un perjudicat directe, com a mínim pel que fa al 50% de les quotes presuntament defraudades a l’Hisenda Pública i, com a tal, hauría de ser defensada pels seus representants, evitant així el risc que, tal i com afirma el jutge Castro, es consumi l’aplicació de la “doctrina Botín”, que esdevindiria ‘Doctrina Borbón”.

L’esmena:

6.1 Atenent la proposta del Grup Ciutadà contra la Corrupció a Catalunya, el Parlament acorda:

Que la Generalitat es personi com a part perjudicada en el procés judicial Palma Arena que s’instrueix al jutjat de Palma de Mallorca, on s’ha imputat la Sra. Cristina de Borbón i el Sr. Iñaki Urdangarin, donat que el perjudici efectiu derivat dels delictes contra la hisenda pública podrien comportar una reducció en els ingressos del pressupost de la Generalitat de Catalunya, a la qual li correspon el 50% de l’IRPF recaptat en relació a les persones residents, tal i com ho són la Sra.Cristina de Borbón i el Sr. Iñaki Urdangarin.

Aquesta recaptació d’ingressos afecta directament a la capacitat de sufragar les polítiques socials on la principal beneficiària és la ciutadania de Catalunya. A més, tal i com indica el Grup Ciutadà contra la Corrupció a Catalunya, aquesta personació implica donar suport a la no aplicació de la Doctrina Botín, deixant clar que la Generalitat no vol crear situacions de greuge comparatiu entre els seus ciudadans residents”.