Anticorrupció

Xnet és membre de WIN Whistleblowers International Network.
 

Com a ciutadans no percebem els partits clàssics i fiscals com a aliats contra la corrupció sinó com a part del problema. És evident per a qualsevol observador que les úniques victòries en la lluita contra la corrupció sistèmica arriben des de la ciutadania o gràcies al suport ciutadà. La corrupció és un problema moral, jurídic i polític però també un problema tècnic i, en aquest sentit, també pot ser abordat de forma pragmàtica per ser resolt de manera concreta i eficaç.

Farts de veure com els responsables dels majors fraus i estafes queden impunes, de vegades perquè la pròpia societat es veu sense mitjans per fer-los front, hem participat activament en les lluites de la societat civil que van desembocar en la detenció de Teddy Baptista, president de l’SGAE, i set membres de la seva junta directiva per apropiació indeguda, i hem impulsat, promogut i dinamitzat una sèrie de dispositius ciutadans contra la corrupció, d’entre els quals destaquem el cas exemplar de 15MpaRato, col·lectiu ciutadà responsable de la querella contra la cúpula de Bankia per l’estafa que aquesta entitat ha suposat en si mateixa. Partint de la participació d’alguns de nosaltres al col·lectiu Auditoria del Deute, s’ha creat un altre grup que va començar a plantejar l’auditoria del més conegut banker d’Espanya.

 

En l’àmbit dels alertadors, som pioners a Espanya en obrir bústies per filtracions en ONGs i institucions. A l’Ajuntament de Barcelona, vam obrir la primera bústia anònima governamental que fa servir Tor i ara ho estem replicant en moltes altres institucions a tot l’Estat.
Hem creat una plantilla de Llei de Protecció dels alertadors que s’ha utilitzat per donar forma a legislacions i esmenes tant a nivell estatal, com nacional, autonòmic i europeu.
Com activistes també ajudem a la ciutadania disposada a alertar i alertadors amb tecnologia i protocols de comunicació per enfortir-los mantenir-los fora de perill.

 

Més informació a:
Bústia de Xnet per filtracions ciutadanes contra la corrupció
15MpaRato

Aquest treball es veu reflexat en els projectes:
Grup Ciutadà contra la Corrupció a nivell de l’Estat Espanyol

Grup Ciutadà contra la Corrupció a Catalunya

Decàleg per a la protecció dels Denunciants / Alertadors

Comisó Anticorrupció del Partit X

Cómo luchamos contra la corrupción: manual de uso para la ciudadanía