URGENT – A punt per l’abril el prototip per digitalitzar els centres educatius sense usar Google o similars

URGENT – A punt per l’abril el prototip per digitalitzar els centres educatius sense usar Google o similars

L’eina creada és per a tothom, però els recursos de suport de moment són només per a Barcelona, encara que estem buscant solucions perquè no sigui així…
Per als centres que no siguin de Barcelona, és important que ens ho diguin igualment perquè puguin veure una demostració i, si finalment sí volen fer servir l’eina, buscarem una solució perquè les institucions els donin suport. Paraula d’Xnet que la buscarem.
L’eina es mostrarà en fase beta al maig. El codi definitiu es publicarà probablement durant l’estiu.

 

De cara a l’any escolar 2021-22, és URGENT que tot centre o comunitat educativa interessada, prenguin en consideració ARA la possibilitat de beneficiar-se dels recursos institucionals actualment mobilitzats gràcies al nostre Pla de Digitalització Democràtica de l’Educació per a adoptar eines digitals democràtiques i auditables , que garanteixin la sobirania de les dades dels centres i alternatives a les eines corporatives tipus Google Classroom / GoogleSuite.

El Pla de Privacitat i Digitalització Democràtica dels Centres Educatius [1] ja en marxa es podrà replicar a les escoles que ho desitgin.
 
L’objectiu és posar a l’abast dels centres educatius eines digitals que puguin substituir les eines més utilitzades de Google i Microsoft per preservar la sobirania de la informació que s’hi diposita i les dades personals que es generen per part de tota la comunitat educativa, a més d’evitar un aprenentatge que crea clients captius des de molt petits.

Per això i impulsat per algunes famílies afectades, s’ha posat en marxa per part d’Xnet – organització activista de referència en drets digitals – el Pla de Digitalització Democràtica dels Centres Educatius [1] que ara tindrà un pilot [1] en alguns centres de Barcelona amb la col·laboració de la Direcció d’Innovació Democràtica de l’Ajuntament de Barcelona, la Direcció d’Innovació Digital de l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació. Aquest Pla des de el seu començament té el suport de l’AFFAC, de l’USTEC i del SEPC.

Aquest pilot donarà ja el seus fruits a l’abril. Això significa que els centres interessats podran veure un prototip funcionant a l’abril.
A més, a Barcelona podran aprofitar el suport i recursos de l’Ajuntament per adopotar la nova eina per l’any 2021-22.
És important aprofitar el suport i recursos institucionals ARA.

Les escoles que hi estiguin interessades, per tal que puguin disposar del suport necessari, ho haurien de fer saber, com a màxim, durant el mes d’abril.

La posada en pràctica d’aquesta estructura, – que en el cas de Barcelona inclou formació i assessorament permanent, i que estem treballant per ampliar-la a tot Catalunya i més -, no implica cap compromís per part dels centres participants, no és una migració immediata ja que no comporta la desaparició de el sistema de què ja es disposa i, a més, es pot prescindir en qualsevol moment si cal

Si us plau, no us doneu per vençuts. Ara hi ha possibilitats per a recuperar el terreny perdut i reconquistar la dignitat de l’educació en l’era digital. És ara o mai més. Sigueu part d’aquesta r-evolució.

És important aconseguir per a l’abril l’aprovació dels centres per a introduir el prototip (sense canviar res del que s’està fent, ni les eines ni els protocols).

Els centres o AFAs interessades amb possibilitat i amb voluntat d’implementació confirmada, contacteu Xnet a contact@xnet-x.net
 

[1] Més informacions
Pla de Digitalització Democràtica dels Centres Educatius:
https://xnet-x.net/ca/privacitat-dades-digitalitzacio-democratica-educacio-sense-google/

Quins problemes hi ha amb Google en els centres educatius:
https://xnet-x.net/ca/no-autoritzar-google-suite-escoles/

Pilot:
https://www.elperiodico.cat/ca/barcelona/20201211/escoles-desbancar-google-educacioacute-barcelona-11359081

https://xnet-x.net/ca/pla-digitalitzacio-democratica-educacio-pilot-barcelona/

 

Més informació:
Us presentem DD: l’eina per a la Digitalització Democràtica de l’Educació
Pla per a la Privacitat de Dades i la Digitalització Democràtica de l’Educació
No signeu l’autorització per utilitzar Google Suite a les escoles
El Pla de Digitalització Democràtica de l’Educació d’Xnet tindrà el seu primer pilot a Barcelona