Proposta per a l’excel·lència en la privacitat de dades i la digitalització democràtica dels centres educatius

Proposta per a l’excel·lència en la privacitat de dades i la digitalització democràtica dels centres educatius

Presentem aquesta proposta per primera vegada de forma activista i no remunerada al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya al juny del 2019 (per escrit l’1 de setembre de 2019).

Enllaç extern -El nostre article d’opinió sobre l’ensenyament del digital:
El encuadernador y el exorcista: sobre el futuro de la digitalización en la educación (y en todo lo demás)
https://blogs.publico.es/dominiopublico/33360/el-encuadernador-y-el-exorcista-sobre-el-futuro-de-la-digitalizacion-en-la-educacion-y-en-todo-lo-demas/

 

PROPOSTA DE SOLUCIÓ D’XNET I FAMÍLIES PROMOTORES PER L’EXCEL·LÈNCIA EN LA PRIVACITAT DE DADES I LA DIGITALITZACIÓ DEMOCRÀTICA DELS CENTRES EDUCATIUS

Servidors, eines, formació.

Objectius específics a assolir per resoldre el problema global:

 


1. SERVIDORS SEGURS

És necessari que la seguretat de l’emmagatzemament al núvol, a part de tècnica i de respecte del reglament de protecció de dades, sigui també ètica i respectuosa amb els drets humans. El servidor és casa nostra; ha de ser un lloc segur on aixoplugar, independentment de si fem servir eines comercials o no. Implica proveïdors que disposin de protocols de funcionament que respectin de la mateixa manera les persones/clients (en aquest cas les escoles i comunitat educativa) que els Estats[1]. També hi hauria l’opció de servidors propis, però les polítiques de privatització dels últims decennis la fan poc viable. D’alta banda, una de les estratègies fonamentals de reforç de la seguretat és el xifrat. Cal oferir als centres, sempre respectant la seva autonomia, opcions segures i diversificades on puguin escollir amb tota la informació necessària. Entre las opcions professionals i comercials existeixen companyies capaces d’oferir servei a institucions que són també respectuoses amb els drets humans.
 

ACCIONS RELACIONADES

> Xnet aporta exemples de proveïdors europeus perquè s’estudiï fer-los servir i es fomenti l’adequació a aquests estàndards dels proveïdors de km0. Proposa consultar a la ciutadania per si té altres propostes també per a estudiar. També recollir informació mitjançant contacte amb altres governs “amics” que hagin implementat servidors amb característiques més properes als drets humans (per exemple Taiwan, present al Consell de la Carta Drets i Responsabilitats Digitals de Catalunya).

> Modificar els plecs de contractació dels servidors de la Generalitat —possiblement no només d’Educació— perquè incloguin els més alts estàndards internacionals de privacitat, drets, ètica, respecte per les i els usuaris, transparència i seguretat. A més ajudarà a incentivar a què les grans empreses millorin l’ètica de la seva oferta.

> Publicar de forma clara la informació sobre les implicacions de cada servidor perquè triar sigui fàcil i transparent.

 

2. SUITE FOR EDUCATION: EINES ESTRUCTURALMENT AUDITABLES QUE JA EXISTEIXEN

Agregar en una Suite for Education les eines amb codi auditables (Google i Microsoft – com a exemple – no ho són) que ja existeixen i ofereixen totes les prestacions que proporcionen les suites de les grans corporacions com ara Google o Microsoft amb un enfocament més centrat en la privacitat dels infants, la seva capacitació real i el control de les dades per part de la comunitat educativa. El resultat és oferir als centres dues altres opcions respecte a Google (diem dues perquè són les que hem identificat, però si són més, poden ser més) perquè puguin triar de debò. També en aquest cas es proposa consultar a la ciutadania per si té altres propostes per a estudiar.

Opcions identificades:

2.1. TIPUS SUITE FOR EDUCATION
Adaptar l’eina Nextcloud (alemanya) i altres ja identificades perquè incorporin funcions i poder equiparar-la a altres solucions com Suite for Education. La possibilitat d’agregar apps facilita aquesta adaptació.
 

2.2. TIPUS CLASS ROOM
Actualitzar i adaptar l’eina Moodle (australiana que, a més, té una seu a Catalunya) i que ja està implementada, però en un format obsolet, no idoni, poc àgil i insuficient. Moodle és una eina infinitament més completa que les eines comercials en ús i és utilitzada des de fa decennis en escoles, instituts i universitats de tot el món i compta amb una amplia comunitat que proveeix tota mena de funcionalitats. El problema és organitzar i adaptar aquestes funcionalitats a les necessitats actuals dels centres educatius, fer-les àgils, fàcilment usables i de fàcil manteniment, per tal de substituir i superar eines tipus Google Classroom.

En ambdós casos, creació de les licitacions corresponents.

El resultat i contractes resultants hauran de preveure el manteniment i actualització. En la mesura que sigui possible, s’han de prioritzar productes i serveis en programari lliure per optimitzar el retorn dels recursos públics de manera que més d’una entitat —possiblement de km0— pugui dur a terme el manteniment i les actualitzacions. En cap cas les solucions haurien de funcionar només en un suport o sistema operatiu.

Es tracta de crear un cercle virtuós: la Generalitat millora un codi utilitzat a tot el món afegint valor i recursos i contribuint als bens comuns i accessibles i, alhora, aprofita aquest coneixement que està a l’abast per assolir més qualitat democràtica de les seves estructures amb menys recursos. Un cop creades les eines, es farà una adequació dels espais informatius del Departament d’Educació respectant el principi de neutralitat: totes les opcions representades en igualtat de condicions.

[Afegit més recentment per aportacions ciutadanes a les nostres propostes]
“A més s’ha de garantir la portabilitat de les dades. És a dir, que si una escola decideix canviar d’una suite a una altra perquè li ofereix millors prestacions ho pugui fer de forma fàcil migrant les dades d’una plataforma a l’altra evitant així que les escoles es quedin captives de la solució que hagin escollit inicialment. Això vol dir pensar en solucions interoperables amb API obertes. Dit d’una altra manera, les dades han de ser sempre de l’escola o, fins hi tot, de l’alumne que se les ha de poder emportar, per exemple, si canvia d’escola”.

Per la part d’Xnet, comptarem amb la supervisió experta de la nostra companyia promotora del projecte Maadix (https://maadix.net/ca), especialitzada en solucions de codi obert per a l’autonomia digital, la privacitat de les comunicacions i la seguretat de les dades per a persones sense coneixements tècnics.

 
 


3. FORMACIÓ I CAPACITACIÓ DIGITAL DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

3.1 COL.LABORACIÓ I IMPLEMENTACIÓ DE LES EINES DEL PUNT 2: TASK FORCE
Utilitzant les xarxes de formadores i formadors que ja existeix a tot Catalunya, es poden preparar 200 persones perquè puguin visitar tots els centres en l’espai de dos mesos, per explicar i, eventualment, instal·lar les noves eines. Aquesta Task Force després passaria a crear i/o reforçar la xarxa d’assessorament digital permanent per als centres a més de contribuir a ajudar i consolidar la figura de referent digital dels centres de forma sostenible i remunerada.
 

3.2. ADEQUACIÓ DELS PROGRAMES DE FORMACIÓ DIGITAL
El digital és tecnologia en una mínima part, de la mateixa manera que ho són l’escriptura o els llibres. Cal crear un tipus de competències i capacitació digital que posin al centre una mirada que no sigui només tècnica ni criminalitzadora i que eduqui en la tecnocultura, és a dir, la cultura del nostre temps. No cal conèixer la tècnica de com s’enquaderna un llibre per entendre la importància d’allò que hi ha escrit.

És indispensable que contribueixin al disseny dels programes de formació persones amb competències en tecnocultura per assolir competències adequades al temps i també per desfer la bretxa digital: aprendre el “digital” havent d’aprendre cada dia una nova app, fa que qui no és natiu en algun moment abandoni l’esforç. Comprendre el món digital no és només fer servir aplicacions. És una estructura de pensament que permet funcionar àgilment, atès que combina desintermediació, traçabilitat i immediatesa. Entendre com moure’s al context digital independentment de tecnologies concretes ens permet entendre-les totes i escollir les que realment necessitem per ser una ciutadania autònoma i amb capacitat crítica.
 

3.3. SOLUCIONS CONTINUADES PER A TOTS ELS NIVELLS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA
Laboratori de Ciutadania Digital, Centres de Recursos Pedagògics o centres de recerca similars perquè els centres educatius puguin transmetre les necessitats digitals que els vagin sorgint i es puguin anar desenvolupant eines que anticipin i solucionin els problemes.

 

4. QÜESTIONS TRANSVERSALS

AJUDAR L’ECOSISTEMA EMPRESARIAL DE CATALUNYA PERQUÈ PUGUI DONAR RESPOSTA A AQUESTES DEMANDES
Posar en marxa un programa de capacitació de les empreses catalanes perquè en poc temps puguin assolir aquestes necessitats per a Catalunya en una política de km0 i excel·lència respecte els drets digitals i les llibertats fonamentals.

ALTRES QÜESTIONS RELACIONADES AMB LA DIGITALITZACIÓ GENERAL DE LES QUE PARLAREM MÉS ENDAVANT PERQUÈ REQUEREIXEN DEL SUPORT DE MÉS DEPARTAMENTS I, EN ALGUN CAS, TAMBÉ D’EUROPA

XNET incorpora una secció interna per a l’assoliment d’aquest projecte composat per les ciutadanes i ciutadans promotors del projecte.

 

5. [ACTUALITZACIÓ A 29/07/2020]. DISSENY D’IMPLEMENTACIÓ I PRESSUPOST DEL NOSTRE PLA DE DIGITALITZACIÓ DEMOCRÀTICA DELS CENTRES EDUCATIUS
https://xnet.maadix.org/nextcloud/index.php/s/xqxr5REN34ErCLR#pdfviewer

Download the PDF file .


 


BREU ACLARIMENT
Aquest Pla és el resultat de la campanya -> https://xnet-x.net/ca/no-autoritzar-google-suite-escoles/

L’emergència de la Covid19 ha demostrat la urgència i vigència del plantejament que vam formular llavors. Cal una digitalització democràtica que a més sigui capaç de prevenir situacions com les que es viuen en pandèmia.

Aquest projecte és:
a) Un exemple internacional, tenint en compte que fins i tot a Europa ha acceptat la importància de vetllar per la sobirania de les dades dels seus habitants.
b) Un prototip que també es pugui aplicar en altres administracions públiques que, com hem vist, també necessiten urgentment digitalitzar sense malbaratar recursos públics.

Les nostres propostes, si bé es poden dur a terme directament des de la societat civil i la comunitat educativa, això requeriria de tal esforç que les abocaria al fracàs a llarg termini. No es pot competir amb grans corporacions sense coordinació i recursos per a l’adequació a les necessitats de la comunitat educativa. L’esforç d’adequació quedaria en mà dels centres, ja molt desbordats de responsabilitat i treball. Això produeix rebuig i els aboca els braços de corporacions que faciliten la digitalització a canvis d’hàbits de dependència i de clients captius. La nostra proposta requereix d’una intenció institucional perquè sigui estable i resolutiva per a les necessitats dels centres a llarg termini. Creiem que és contraproduent aplicar el que proposem a trossets i amb pocs recursos esgotant la paciència de les i els alumnes, professorat i famílies; és preferible tenir una implicació institucional que garanteixi els recursos per crear un prototip que pugui competir amb les solucions corporatives. Finalment, la digitalització forma part d’una actualització de l’educació als temps en què vivim i no com un substitut de l’experiència de l’educació presencial.

Després de més d’un any de negociacions, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya finalment no es va fer càrrec del projecte (https://xnet-x.net/ca/digitalitzacio-democratica-centres-educatius-catalunya/).

L’Ajuntament de Barcelona, va prendre el relleu i es va posar a treballar amb Xnet i les famílies promotores per crear un pilot prototip (https://xnet-x.net/ca/pla-digitalitzacio-democratica-educacio-pilot-barcelona/).

Nota: la nostra proposta no exclou a ningú. Els fans de Google no s’han de preocupar :). Només volem competicions en igualtat de condicions.

 


6. Repositori d’informació per argumentaris

Google, siniestro pedagogo
https://elpais.com/ideas/2021-01-23/google-siniestro-pedagogo.html

Descubierta una gigantesca filtración de datos privados almacenados en la nube de Google
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20191125/471842508676/descubierta-filtracion-datos-privados-nube-google.html

Amnistía Internacional: el negocio de los datos personales de Google y Facebook amenaza los derechos humanos
https://www.businessinsider.es/google-facebook-peligro-derechos-humanos-534393

«El negocio de Google y Facebook puede atentar contra los derechos humanos»
https://www.eldiariomontanes.es/tecnologia/amnistia-internacional-negocio-google-facebook-20191125184606-ntrc.html

Surveillance giants:how the business model of google and facebook threatens human rights
https://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2019/11/Surveillance-Giants-Embargo-21-Nov-0001-GMT-FINAL-report.pdf

Google accedió a datos médicos de miles de pacientes sin permiso. La compañía es acusada de nuevo por otro episodio de vulneración a la privacidad.
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/demanda-a-google-y-universidad-de-chicago-por-acceder-a-datos-medicos-de-pacientes-381320

Entrevista a Marc Sanz, responsable de Google for Education: “Google no crea una dependencia en la escuela, crea un hábito”
https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/10/31/google-no-crea-una-dependencia-en-la-escuela-crea-un-habito/

Google y edebé se alían para mejorar la educación con la inteligencia artificial y el Big Data
https://prensa.edebe.com/alianza-google-y-edebe-para-la-mejora-de-la-educacion-educativa/
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-google-edebe-alian-mejorar-educacion-inteligencia-artificial-big-data-20190211174635.html

Los fiscales generales de EEUU se unen en una macroinvestigación contra Google por monopolio
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2019/09/09/5d769f33fc6c83ae1a8b45e5.html

Google afronta una investigación “sin precedentes” que examinará su verdadero poder sobre internet
https://www.genbeta.com/actualidad/google-afronta-investigacion-precedentes-que-examinara-su-verdadero-poder-internet

Medio centenar de fiscales generales de EE UU se unen para investigar a Google
https://elpais.com/economia/2019/09/09/actualidad/1568039253_604619.html

Google’s smart-city plans ‘tech for tech’s sake’
https://www.bbc.com/news/technology-49674533

‘Surveillance capitalism’: critic urges Toronto to abandon smart city project
https://www.theguardian.com/cities/2019/jun/06/toronto-smart-city-google-project-privacy-concerns

Sidewalk Labs
https://www.sidewalklabs.com/

Las mayores brechas de datos y seguridad de 2019 (actualizadas)
https://bitlifemedia.com/2019/08/mayores-brechas-datos-seguridad-2019-actualizadas/
[NO POR SER GRANDE EL SERVIDOR ES SEGURO – ENTRE LAS MAYORES BRECHAS DE SEGURIDAD DE 2019 ESTÁ AMAZON (capital1)

[Ya lo dijo EFF – 2015] Google Deceptively Tracks Students’ Internet Browsing, EFF Says in FTC Complaint. EFF Launches ‘Spying on Students’ Campaign to Raise Awareness About Privacy Risks of School Technology Tools
https://www.eff.org/press/releases/google-deceptively-tracks-students-internet-browsing-eff-says-complaint-federal-trade

George Musser (@gmusser) twitteó a las 0:38 a. m. on dom., sept. 08, 2019:
Google Scholar seems to be altering scholarly citation patterns. Citations are getting more concentrated: the same few papers get cited over and over, @jevinwest has found. People lazily cite whatever papers the search engine ranks highly. #metascience2019
https://t.co/OPpmVn9MqB
(https://twitter.com/gmusser/status/1170466414345375746?s=09)

YouTube Said to Be Fined Up to $200 Million for Children’s Privacy Violations
https://www.nytimes.com/2019/08/30/technology/youtube-childrens-privacy-fine.html

Multa millonaria a Google por violar la privacidad de los niños en YouTube
https://elpais.com/sociedad/2019/09/04/actualidad/1567605248_751405.html

Anguita, presidente de la Sociedad Española de Cardiología: “Debería prohibirse la comida basura en colegios”
https://www.20minutos.es/noticia/3753869/0/entrevista-manuel-anguita-presidente-sociedad-espanola-cardiologia/

Hesse – Prohíben usar en escuelas alemanas Office 365 (y las nubes de Apple y Google) por “problemas de privacidad”
https://www.genbeta.com/seguridad/prohiben-usar-escuelas-alemanas-office-365-nubes-apple-google-problemas-privacidad

Rebelión contra Zuckerberg en colegios de EE UU
https://elpais.com/sociedad/2019/06/29/actualidad/1561832269_832729.html

Cumplimiento de Adobe con la orden ejecutiva de EE. UU. | Venezuela
https://helpx.adobe.com/la/x-productkb/policy-pricing/executive-order-venezuela.html
https://twitter.com/Mx_Medea/status/1181371630909440000
[por orden de EEUU Adobe ha cancelado todas las cuentas venezolanas y sin devolver ni un céntimo]

DigitalES presenta el estudio «El desafío de las vocaciones STEM»
https://www.digitales.es/digitales-presenta-el-estudio-el-desafio-de-las-vocaciones-stem/

Un exempleado avisa de que Google puede acceder a todos los documentos de los usuarios de su nube
https://elpais.com/tecnologia/2019/10/13/actualidad/1571002375_070559.html

Un jefe de Google recomienda avisar a los invitados que serán grabados si tenemos un altavoz inteligente en casa
https://www.20minutos.es/noticia/3805682/0/asistente-inteligente-casa-avisar-invitados-escuchados-grabados/

Mozilla is sharing YouTube horror stories to prod Google for more transparency
https://www.cnet.com/news/mozilla-is-sharing-youtube-horror-stories-to-prod-google-for-more-transparency/?utm_source=reddit.com

Acusan a Google de crear herramientas de espionaje contra la formación de sindicatos
https://codigoespagueti.com/noticias/internet/google-espionaje-extension-chrome/

La UE vuelve a investigar a Google por monopolio: su sistema de recopilación de datos, bajo la lupa
https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/10231955/12/19/La-UE-vuelve-a-investigar-a-Google-su-sistema-de-recopilacion-de-datos-bajo-la-lupa.html

Google sabe (casi) todo lo que compras, y tiene una web que lo prueba
https://www.genbeta.com/web/google-sabe-casi-todo-que-compras-tiene-web-que-prueba

Hola amigos, hoy no es sábado, sabadete, pero toca hilo de #privacidad y #eticadelosdatos. ¿Sabías que la Comunidad Valenciana es la ÚNICA REGIÓN DE EUROPA que protege la privacidad de sus estudiantes en los colegios públicos a través de herramientas y plataformas #OpenSource?
https://twitter.com/manuelabat/status/1233413827334754305

¿Son los móviles la causa de los males de los adolescentes? Ahora parece que no
https://elpais.com/tecnologia/2020/01/21/actualidad/1579566395_050353.html
[INTERNET NO ES PELIGROSO]

Brave denuncia a Google por incumplir el GDPR y expone en un extenso informe que recolecta “cientos de datos sin especificar su uso”
https://www.xataka.com/privacidad/brave-denuncia-a-google-incumplir-gdpr-expone-extenso-informe-que-recolecta-cientos-datos-especificar-su-uso

Escándalo en Google: así “espía” a millones de niños en el colegio y en su casa
https://www.elmundo.es/tecnologia/2020/02/25/5e5459fcfc6c8366368b4577.html
[TEMA FISCALÍA DE MEXICO]

Two children sue Google for allegedly collecting students’ biometric data
https://www.reddit.com/r/privacy/comments/fuqkvb/two_children_sue_google/

Zoom Banned From New York City Schools Due To Privacy & Security Flaws
https://www.reddit.com/r/privacytoolsIO/comments/fvew9h/zoom_banned/

Newsrooms, let’s talk about G Suite
https://freedom.press/training/blog/newsrooms-lets-talk-about-gsuite/
[QUÉ ES LO QUE VE REALMENTE GOOGLE – TESTIMONIO DIRECTO]

Millones de datos de alumnos y profesores están expuestos por la educación ‘online’
https://elpais.com/sociedad/2020-04-29/millones-de-datos-de-alumnos-y-profesores-estan-expuestos-por-la-educacion-online.html

Google Drive Uses Hash Matching to Detect Pirated Content
https://torrentfreak.com/google-drive-uses-hash-matching-detect-pirated-content/

“Muchas aplicaciones recopilan y venden salvajemente nuestros datos aprovechando el coronavirus”
https://elpais.com/tecnologia/2020-03-30/muchas-aplicaciones-recopilan-y-venden-salvajemente-nuestros-datos-aprovechando-el-coronavirus.html

Google, doctrina del shock y liquidación de la escuela pública
https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/google-doctrina-del-shock-y-liquidacion-de-la-escuela-publica
 


*Informacions d’utilitat i notes
[1] Un exemple de possibles especificacions d’un servei de servidors partint de reals que protegeix la presumpció d’innocència i la privacitat de les i els usuaris. Us semblaran obvietats, però no ho són: la gran majoria dels proveïdors corporatius, si reben un mandat judicial contra una usuària o usuari, tan sols responen a l’autoritat, però no tenen el compromís d’avisar els seus usuaris:

El prestador no té obligació de retirar cap contingut del servidor en cas que no tingui “coneixement efectiu” que l’activitat o la informació emmagatzemada és il•lícita o lesiona béns o drets d’un tercer. A aquests efectes s’entén que hi ha coneixement efectiu quan hi hagi una resolució judicial o administrativa que ordena el bloqueig o retirada dels continguts i el prestador les conegui.

El client serà informat en primer lloc de qualsevol inspecció i mesures de l’autoritat supervisora, en la mesura que es relacionin amb aquesta Acord o contracte. Això també s’aplica en la mesura que el Proveïdor està sota o és part d’una investigació d’una autoritat competent en relació amb les infraccions de qualsevol llei civil o penal, norma administrativa, o la regulació del tractament de dades personals en relació amb la tramitació d’aquest Acord o contracte.

En la mesura que el client estigui subjecte a una inspecció de l’autoritat supervisora, una administrativa o sumària o procediment penal, una reclamació de responsabilitat d’un Persona afectada o un tercer o qualsevol altra reclamació en relació amb la tramitació de l’Acord o el Contracte pel proveïdor, aquest haurà de fer tots els esforços per donar suport al client el millor possible.

El client pot demanar documentació per verificar l’execució de la tècnica i les mesures d’organització adoptades pel proveïdor mitjançant un formulari online.

Les contrasenyes dels servidors, després del desplegament inicial, només poden ser canviats pel Client i no són conegudes pel proveïdor.

La contrasenya de client per a la interfície d’administració és determinat pel propi client; la contrasenya ha de complir amb directrius predefinides. A més, el client pot emprar autenticació de dos factors per assegurar encara més el seu compte.

El client es compromet a no publicar continguts que puguin violar els drets de tercers o que infringeixin la llei. No es permet la col•locació de material eròtic, pornogràfic, extremista o que no es consideri de bon gust. Tenim dret a bloquejar l’accés al compte de qualsevol client que ho infringeixi.

El client podrà xifrar la seva informació.

[2] En un altre ordre de coses, com hem vist durant el Covid, la digitalització produeix discriminació entre famílies que es poden permetre dispositius per a cada membre i bona connectivitat i les que no en tenen. En situació normal ja existeix un 20% de famílies poc digitalitzades. Aquest problema s’ha de solucionar amb infraestructures i amb canvis legals perquè internet sigui considerat un serveis bàsic. En aquesta proposta no tractem aquest cas.

[3] Iniciativa ciutadana que va ser útil durant l’emergència:
Cap estudiant sense internet. Apadrina un punt wifi per a estudiants https://estudiants.msf.cat/.

[4] Per a les persones interessades en entendre perquè la visió de “seguretat” que ens venen té un biaix antidemocràtic:

Cyber(in)security
Bibliography by Biella Coleman and Aaron Gluck Thayer
Also a contribution to the bibliography of the Course Technopolitic and Right in the Digital Era designed by Simona Levi at the University of Barcelona:
:

https://xnet-x.net/posgrado-tecnopolitica-simona-levi/

This course will examine how “cybersecurity” is conceptualized, discursively produced, and applied to internet-connected technologies. Common cybersecurity discourses construct the internet as a realm of vulnerability, threat, and subversive activity. These discourses, often hidden from the public, can delineate the pursuit of cybersecurity by the government. They can further frame contemporary debates on online security within the confines of affective, institutional, and conceptual narratives of militarization and other top-down approaches to security. This course attends to the contemporary politics of cybersecurity by unpacking these narratives, identifying their ideological assumptions, and exploring their consequences. In particular, by drawing on infrastructure studies, military history, and leaked government documents on computer vulnerability disclosure policies, the course will examine how discourses of risk may perpetuate a performance of security, and how cyber-securitizations may generate conditions of insecurity.

We need to examine lesser-known conceptualizations of security mobilized by hacker publics, and non-expert bodies, with a focus on the civic networks that are targeted by digital attacks. By investigating the history of security on the internet, the evolving roles of expert and non-expert bodies, and contemporary practices of hacking, whistleblowing, and leaking, we can interrogate how different articulations of security compete, and can be rendered both hyper-visible and invisible.

Readings, with inspiration from:
> https://uwaterloo.ca/political-science/sites/ca.political-science/files/482-outline-F2012.pdf
> http://publish.uwo.ca/~bmuller/Site/POL_4430_files/Muller_POL4430_2012-13.pdf
> http://www.karen-levy.net/wp-content/uploads/2016/07/INFO_4250_syllabus_20160822b_links.pdf

 

What is Critical? What is Security?

Columba Peoples and Nick Vaughan‐Williams, Critical Security Studies: An Introduction (New York: Routledge, 2010): 1‐88.

“The Increasing insecurity of security studies: Conceptualizing security in the last twenty years,” Contemporary Security Policy, 20(3): 72-101. 

Mark Neocleous and George Rigakos, ‘Anti‐Security: A Declaration’, in Mark Neocleous and George Rigakos, eds., Anti‐Security (Ottawa: Red Quill Books, 2011): 15‐21. 

Nissenbaum, H. (2009). Digital disaster, cyber security, and the Copenhagen School. International Studies Quarterly, 53(4), 1155-1175.
 

NatSec

Arnold Wolfers, 1952. “National Security as an Ambiguous Symbol” Political Science Quarterly 23.

Zajko, M. (2015). Canada’s cyber security and the changing threat landscape. Critical Studies on Security, 3(2), 147-161.

Forcese, Craig and Roach, Kent, Introduction (False Security: The Radicalization of Canadian Anti-Terrorism) (September 3, 2015). False Security: The Radicalization of Canadian Anti-terrorism, Forthcoming. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2655781

Public Safety Canada. Our Security, Our Rights: National Security Green Paper, 2016. http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-scrt-grn-ppr-2016-bckgrndr/index-en.aspx

Michels, R. (1915). The Iron Law of Oligarchy, in Political parties: A sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy. Hearst’s International Library Company.

Weber, M. (1968). The types of legitimate domination.

Savage, C. (2015). Power Wars: Inside Obama’s Post-9/11 Presidency. New York: Little Brown and Company.

The International Code of Conduct for Information Security:
https://citizenlab.org/2015/09/international-code-of-conduct/

Jack Goldsmith, Cybersecurity Treaties: A Skeptical View, KORET-TAUBE TASK FORCE ON NAT’L SEC. AND LAW FUTURE CHALLENGES ESSAY SERIES, HOOVER INST. (2011)
http://media.hoover.org/FutureChallenges_Goldsmith.pdf

Tamir Israel, Christopher Parsons in Law, Privacy and Surveillance in Canada in the Post-Snowden Era
http://www.ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/32424/1/9780776621838_WEB.pdf

Tilly, C. (1985). War making and state making as organized crime. Violence: A reader.

Jonathan Mayer, Surveillance Law, first offered by Stanford Law School on Coursera. Government Hacking.
https://www.youtube.com/watch?v=hlCYvmRg1ok
 

Surveillance or Security?

Abelson, H., Anderson, R., Bellovin, S. M., Benaloh, J., Blaze, M., Diffie, W., … & Rivest, R. L. (2015). Keys under doormats: mandating insecurity by requiring government access to all data and communications. Journal of Cybersecurity, tyv009.
https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/97690/MIT-CSAIL-TR-2015-026.pdf 

Matthew Jones (2016). Great Exploitations: Data Mining, Legal Modernization, and the NSA.
https://www.youtube.com/watch?v=Qx4Wupf1okc

Landau, S. (2011). Surveillance or security?: The risks posed by new wiretapping technologies. Mit Press.

Jeanne Theoharis. “I FEEL LIKE A DESPISED INSECT”: COMING OF AGE UNDER SURVEILLANCE IN NEW YORK
https://theintercept.com/2016/02/18/coming-of-age-under-surveillance-in-new-york/

Schlanger, M. (2015). Intelligence Legalism and the National Security Agency’s Civil Liberties Gap. Harvard National Security Journal, 6.
http://harvardnsj.org/wp-content/uploads/2015/02/Schlanger.pdf 

Report: Impacts of surveillance on contemporary British activism
GILBERT RAMSAY, ADAM RAMSAY, and SARAH MARSDEN
https://www.opendemocracy.net/uk/gilbert-ramsay/report-impacts-of-surveillance-on-contemporary-british-activism

EFF. Government Hacking and Subversion of Digital Security.
https://www.eff.org/issues/government-hacking-digital-security
&
https://www.eff.org/deeplinks/2016/09/shadow-brokers-publish-powerful-nsa-spy-tools-demonstrating-flaws-nsas-approach

Department of Justice Manual on Electronic Evidence.
https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-ccips/legacy/2015/01/14/ssmanual2009.pdf
 

Infosec

Cyril, Malkia. “Black Americans and Encryption: The Stakes are Higher than Apple v. FBI.” The Guardian (Mar 21, 2016). 

Quinn Norton. Everything is Broken.
https://medium.com/message/everything-is-broken-81e5f33a24e1#.kk40m0v66

Eric Geller. A complete guide to the new ‘Crypto Wars’.
http://www.dailydot.com/layer8/encryption-crypto-wars-backdoors-timeline-security-privacy/

Waddell, Kaveh. “Encryption is a Luxury.” The Atlantic (Mar 28, 2016).

‘Going Dark’. Sue Halpern. 
http://www.nybooks.com/articles/2016/05/26/going-dark-apple-encryption/

Lex Gill. Law, Metaphor and the Encrypted Machine.
https://www.youtube.com/watch?v=dD9rArKzQtg

Edwards, B., Locasto, M., & Epstein, J. (2014, September). Panel Summary: The Future of Software Regulation. In Proceedings of the 2014 workshop on New Security Paradigms Workshop (pp. 117-126). ACM.
https://www.researchgate.net/profile/Benjamin_Edwards2/publication/270452915.pdf

Jane Chong. Bad Code: The Whole Series.
https://www.lawfareblog.com/bad-code-whole-series

Dan Geer. Cybersecurity as Realpolitik.
http://geer.tinho.net/geer.blackhat.6viii14.txt
 

Cyberwar

Zetter, K. (2014). Countdown to zero day: Stuxnet and the launch of the world’s first digital weapon. Crown.

Sean Kanuck, National Intelligence Officer at ODNI. Deterrence and Arms Control in Cyberspace. https://www.youtube.com/watch?v=N7VgvPB-3DU

de Matos Alves, A. (2015). Between the “Battlefield” Metaphor and Promises of Generativity: Contrasting Discourses on Cyberconflict. Canadian Journal of Communication, 40(3).

Barnard-Wills, D., & Ashenden, D. (2012). Securing virtual space: cyber war, cyber terror, and risk. Space and culture, 15(2), 110-123.

Thomas Rid and Ben Buchanan, “Attributing Cyber Attacks.” Journal of Strategic Studies, 2014. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01402390.2014.977382?af=R

Nye Jr, J. S. (2015). The world needs new norms on cyberwarfare. Washington Post, 1. https://www.washingtonpost.com/opinions/the-world-needs-an-arms-control-treaty-for-cybersecurity/2015/10/01/20c3e970-66dd-11e5-9223-70cb36460919_story.html

Sean Lawson (2013). Beyond Cyber-Doom: Assessing the Limits of Hypothetical Scenarios in the Framing of Cyber-Threats, Journal of Information Technology & Politics, 10(1), 86-103. 
 

Cyberpathogens, or, 0-days

Eric King, Witness Statement on Government Hacking: PRIVACY INTERNATIONAL v GOVERNMENT COMMUNICATION HEADQUARTERS.
https://www.privacyinternational.org/sites/Eric_King.pdf

Kaplan, F. (2016). Dark Territory: The Secret History of Cyber War. Simon and Schuster.

Bill Robinson, CSEC and the Heartbleed Bug.
http://luxexumbra.blogspot.ca/2014/04/csec-and-heartbleed-bug.html

Herzog, M., & Schmid, J. (2016). 6 Who pays for zero-days?. Conflict in Cyber Space: Theoretical, Strategic and Legal Perspectives, 95

Bellovin, S. M., Blaze, M., Clark, S., & Landau, S. (2014). Lawful hacking: Using existing vulnerabilities for wiretapping on the Internet. Nw. J. Tech. & Intell. Prop., 12, i.
http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1209&context=njtip 

Delgado, A. Zero-Day Exploits Pricing in White and Gray Markets: a case-study.
https://tsyrklevich.net/2015/07/22/hacking-team-0day-market/

Fidler, M.(2014). Anarchy or regulation: controlling the global trade in zero-day vulnerabilities (Doctoral dissertation, Master Thesis. Stanford University, URL: https://d1x4j6omi7lpzs.cloudfront.net/live/wp-content/uploads/2014/06/Fidler-Zero-Day-Vulnerability-Thesis.pdf).
 

Hackers & Security

Rogaway, P. (2015). The moral character of cryptographic work. URl:
http://web.cs.ucdavis.edu/~rogaway/papers/moral.pdf

Slayton, R. (2003). Speaking as scientists: Computer professionals in the Star Wars debate. History and technology, 19(4), 335-364.

Gabriella Coleman (2016). How Anonymous Narrowly Evaded Being Framed as Cyberterrorists. HOPE.
http://livestream.com/internetsociety/hopeconf/videos/130645379

Nicolas Auray and Danielle Kaminsky, “The professionalisation paths of hackers in IT security: The sociology of a divided identity.” Annales Des Télécommunications, November 2007.

Schulte, S. R. (2008). “The WarGames Scenario”: Regulating Teenagers and Teenaged Technology (1980-1984). Television & New Media.

Benoît Dupont et al., “The ecology of trust among hackers.” Global Crime, 2016.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17440572.2016.1157480?journalCode=fglc20
 

Critical Infrastructure

Brian Larkin, “The Politics and Poetics of Infrastructure.” Annual Review of Anthropology, October 2013.
http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-anthro-092412-155522

Stevens, T. (2015). Cyber Security and the Politics of Time. Cambridge University Press.

Aradau, C. (2010). Security that matters: Critical infrastructure and objects of protection. Security Dialogue, 41(5), 491-514.

Star, Susan Leigh, and Geoffrey C. Bowker. “How to Infrastructure.” In Handbook of New Media: Social Shaping and Social Consequences of Icts, edited by Leah A. Lievrouw and Sonia Livingstone, 151–62. London: Sage, 2002.
 

Theatre

Mann, Charles C. “Smoke Screening.” Vanity Fair (Dec 20, 2011). 

Caduff, C. (2015). The Pandemic Perhaps: Dramatic Events in a Public Culture of Danger. Univ of California Press.

Anna Feigenbaum. Security for sale! The visual rhetoric of marketing counter-terrorism technologies.
http://s3.amazonaws.com/Security_for_sale_The_visual_rhetoric_of.pdf

Ron Deibert. The Cybersecurity Syndrome.
https://www.opencanada.org/features/the-cyber-security-syndrome/

United States Central Intelligence Agency. 1944. Simple Sabotage Field Manual.

Masco, J. (2014). The Theater of Operations: National Security Affect from the Cold War to the War on Terror. Duke University Press.

Schneier, Bruce. “In Praise of Security Theater.” Wired (Jan 25, 2007). 

Molotch, Harvey. 2012. Against Security: How We Go Wrong at Airports, Subways, and Other Sites of Ambiguous Danger. Chapters 1, 4.
 

Alternative visions

Roland Paris, 2001. “Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?” International Security 26(2) Fall 2001 p. 87-102.

Forcese, Craig, Canada’s Security & Intelligence Community after 9/11: Key Challenges and Conundrums (September 15, 2016). Available at SSRN:
http://ssrn.com/abstract=2839622

Hall, P., Heath, C., & Coles-Kemp, L. (2015). Critical visualization: a case for rethinking how we visualize risk and security. Journal of Cybersecurity, 1(1), 93-108.

Carly Nyst. CYBERSECURITY POLICY FOR HUMAN RIGHTS DEFENDERS.
https://www.gp-digital.org/publication/travel-guide-to-the-digital-world-cybersecurity-policy-for-human-rights-defenders/

Mark Neufeld, 2004. “Pitfalls of Emancipation and Discourses of Security: Reflections on Canada’s ‘Security with a Human Face’” International Relations 18(1), 109-123. 

Deibert, R. (2013). Divide and Rule: Republican Security Theory as Civil Society Cyber Strategy. Georgetown Journal of International Affairs, 39-50.

Cavelty, M. D. (2014). Breaking the cyber-security dilemma: Aligning security needs and removing vulnerabilities. Science and engineering ethics, 20(3), 701-715.

Deibert, R. (2012). Distributed Security as Cyber Strategy: Outlining a Comprehensive Approach for Canada in Cyberspace. Journal of military and strategic studies, 14(2).

 

ES VA DUR A TERME UNA REUNIÓ INFORMATIVA ONLINE EL DIA 2 DE JULIOL 2020 A les 18h.
ANUNCIADA A
:

Twitter d’Xnet -> @X_net_
Telegram d’Xnet -> https://t.me/XnetInfo
Newsletter -> https://xnetmails.maadix.org/mailman/postorius/lists/xnet-info.listas.xnet-x.net/
Facebook -> https://www.facebook.com/RedX.Net/