No signeu l’autorització per utilitzar Google Suite a les escoles

El nostre pla per solucionar el problema aquí:
https://xnet-x.net/ca/privacitat-dades-digitalitzacio-democratica-educacio-sense-google/

Més informació sobre l’ensenyament del digital:
https://blogs.publico.es/dominiopublico/33360/el-encuadernador-y-el-exorcista-sobre-el-futuro-de-la-digitalizacion-en-la-educacion-y-en-todo-lo-demas/
 

ATENCIÓ: NO SIGNEU AUTORITZACIONS PERQUÈ LES VOSTRES FILLES I FILLS UTILITZIN GOOGLE SUITE
O
AFEGIU LA SEGÜENT CLÀUSULA:


Dono el consentiment a l’alta de la meva filla/ el meu fill a les eines de la Suite Educativa de Google únicament de forma PROVISIONAL fins que s’implementi una altra opció on no es perdi el control sobre les seves dades i no es puguin rastrejar els seus comportaments.


Aconsellem no signar o afegir la clàusula a qualsevol tipus d’autorització o adhesió perquè les i els menors d’edat utilitzin a l’escola o l’institut Google Suite for Education o plataformes similars de Google, Microsoft i uns altres. Per a qualsevol dubte, pot contactar a
privacitatdedadesalesescoles@xnet-x.net

 
Aquí el perquè.

 

Actualització: Hem començat negociacions amb la Generalitat. Els hem proposat una sèrie de solucions i les converses s’estan desenvolupant amb bona predisposició. Ens hem compromès deixar-los un temps per a estudiar-les i donar-nos una resposta.
Us mantindrem informats i en breu farem pública tots els resultats. De moment, és molt important que quantes més persones possible conegui el problema que exposem a continuació.
Si us plau, ajuda a difondre.

 
ATENCIÓ! A XNET ESTIMEM LA TECNOLOGIA I VOLEM QUE TOTHOM A TOTES LES EDATS LA PUGUI GAUDIR EN TOTES LES SEVES POSSIBILITATS.
ÉS PERQUÈ L’ESTIMEM QUE LLUITEM PER QUE ESTIGUI AL SERVEI DE LES PERSONES I NO CONTRA LES PERSONES.

Resultats de la nostra campanya:

Escrivim aquest document mares i pares d’escoles i instituts públics de Barcelona. També ens acompanyen membres del professorat i de la direcció de centres educatius. El curs 2018-2019, per a 5è de primària (nenes i nens de10-11 anys), ens han demanat des del centre educatiu que signem l’autorització perquè les nostres criatures utilizin en el marc escolar i per a ús pedagògic la plataforma Google Suite.
A nombroses famílies, aquesta petició ens ha causat preocupació i inquietud. Vam començar a investigar i ens vam adonar que ens trobàvem davant de quelcom encara més preocupant del que pensàvem i que era l’inici d’una batalla que no està perduda perquè encara no l’hem lliurat.

Per aquesta raó, juntament amb Xnet, organització en defensa de la democràcia en l’era digital, hem decidit posar fil a l’agulla.

L’educació és un àmbit especialment crític perquè implica el modelatge de les cultures del futur.
En aquests darrers anys, dos grans canvis estan alterant l’escola pública per la pressió o amb l’excusa de la conjuntura econòmica desfavorable: en primer lloc, la conversió de l’educació pública en producte externalizable que es pot oferir a les empreses; en segon lloc, la transformació de la funció última de l’educació per posar-la al servei del mercat laboral de forma extrema, tot desposseint-la de valors i sentits més humans i transformadors com eren la consecució de la igualtat d’oportunitats o la llibertat, l’esperit crític i l’emancipació de les persones.

GOOGLE DESEMBARCA A L’ ESCOLA PÚBLICA

• És en aquest context on s’ha d’entendre el desembarcament de Google a l’escola i l’educació públiques.
Desde fa uns anys, la multinacional nordamericana s’està introduint als centres públics a través de la implantació de l’eina Google Suite com a plataforma telemàtica de treball per a totes i cadascuna de les activitats escolars: correu intern i extern, emmagatzematge de tota la informació des dels continguts fins a les avaluacions, exercicis i creació de contingut de l’alumnat i del professorat, xats, relacions amb la comunitat educativa i les famílies, etc.

Aquest desplegament està relegant a un segon pla altres opcions o eines ‘open source’ com Moodle, les quals estaven exteses des de fa anys a l’àmbit escolar.
¿Per què s’abandona un model, també gratuït, que podia modificar-se segons les exigències, al nostre parer, més distribuït, transparent i verificable en relació a la privacitat i protecció de les dades de l’alumnat, per un altre centralitzat, tancat, amb codi no auditable i en mans d’una empresa que basa una gran part dels seus serveis en l’extracció de dades i el seu processament per a la seva utilització segons patrons de comportament dels usuaris i altres paràmetres, a més de periòdicament embolicada en contenciosos relatius a la privacitat de dades dels usuaris? Els beneficis per a Google estan bastant clars; per contra, els beneficis per als altres, les i els usuaris, ens semblen francament dubtosos.

Google a les escoles: beneficis per a Google

• Fidelitzen els usuaris/clients des dels 10 anys. L’ alumnat assimila totes les eines de Google com a normals i ‘universals’ i com si Google fos Internet, tot perdent completament la possibilitat de conèixer l’àmbit digital a través de nombroses i millors possibilitats.

• Google pot obtenir i llegir tot tipus de dades i continguts d’una franja d’edat que abans li resultava inaccessible (a primària els alumnes encara no acostumen a tenir mòbil), i a la qual ara hi accedeix de la mà de la pròpia escola. Amb la penetració als centres, Google pot processar informació de les nostres filles i fills des d’infantil.
Encara més si es fa ús de les eines i serveis addicionals (Youtube, Gmail, Hangout, Drive, etc.) i xarxes socials.
De facto, s’està compartint amb Google la informació que s’emmagatzema sobre:

– Comportaments psicològics, acadèmics i culturals i la seva evolució

– Relacions socials entre alumnes respecte els companys, el grup-classe, l’escola i el barri

– Converses i temes de conversa

– Usos de les eines (Gmail, Hangout, Drive, etc.) i xarxes socials com Youtube

– Informes i treballs escolars

– Programació i calendari

Aquesta recollida de dades i perfilat d’usuaris és només un primer pas per després realitzar una classificació selectiva de les persones i, a través de l’aplicació de la intel·ligència artificial per processar i classificar totes aquestes dades, oferir aquests perfilats com a productes. Google afirma que no mostra publicitat a l’alumnat que accedeix als seus serveis via el seu compte de GSFE, cosa que no posem en dubte. També afirma que en la majoria dels casos utilitza la informació recopilada únicament per a prestar els serveis. No obstant això també diu que, quan es facin servir serveis addicionals com ara YouTube, Google Earth, etc., pot mostrar anuncis i compartir informació amb els seus partners per mostrar tendències sobre l’ús.
Diuen que aquesta informació que ells coneixen, la mostren anonimitzada als seus partners i que que la major part dels seus beneficis deriven de la publicitat que mostren en altres serveis que no són els que donen a les escoles.
Això diuen. Però recordem que és una empresa que es dedica al processament de dades per extreure tendències de comportaments, interessos i necessitats i que no ha donat una explicació que ens sembli plausible al motiu pel qual els serveis que ofereix massivament a les escoles siguin gratuïts, sense cap benefici econòmic per a ella.

Sigui com sigui, hauríem de reflexionar a fons si no s’estan exposant les dades personals i íntimes de les i els menors d’edat amb absoluta irresponsabilitat.
Hem de ser conscients que si les dades de les i els alumnes arribessin el mercat del trànsit d’informació per al seu ús mercantil, la violació de la intimitat per a les i els menors pot afectar radicalment el seu futur exposant de per vida els trastorns alimentaris, els fracassos escolars, el bullying… les històries personals i l’historial educatiu de les nostres filles i fills són i seran les dades cobejades per asseguradores, empreses de selecció de personal o empreses de màrqueting i comunicació que podran utilitzar-les en tota mena de contextos (contractació d’assegurances mèdiques o d’automoció, processos de selecció de treballadors, oposicions, campanyes de propaganda o màrqueting, etc.) sense que ni tan sols les nenes i nens sàpiguen que la seva vida personal ha estat irresponsablement exposada des d’edat molt primerenca quan no podien conèixer encara les seves opcions de vida i la seva personalitat estava en formació.

Google penetra en un mercat potencial de més de 300.000 menors d’edat
Si prenem com a referència la xifra d’alumnes que cursen estudis a centres públics de Catalunya de cinquè de primària a quart de secundària durant el curs 2018-2019, el mercat potencial de Google és concretamente de 318.631 alumnes.

Google encara no s’ha introduït en tots els centres públics ni en tots els cursos, però, tenint en compte la política d’expansió de l’empresa nord-americana, aquestes xifres marquen un horitzó real del mercat potencial al qual pot penetrar Google per via de les escoles públiques.

Aquesta xifra no inclou, d’altra banda, els alumnes d’altres cursos de primària ni els de batxillerat o de les universitats, que la farien augmentar considerablement. [1].
Tota aquesta població es transforma en clients captius que no han conegut el real potencial d’internet mai i estan condemnats a veure les seves habilitats minvades i confinades a una opció que, a més, molt menys és la millor.
Això es fa aprofitant que mares, pares, professorats i polítics són d’una generació que té pocs coneixements i que en molts casos només coneixen Google per ser el nom d’un cercador i
ni tan sols saben que una gran part del seu negoci resideixen a la publicitat en línia relacionada amb el processament de dades per al posicionament de la mateixa.
Com a l’opció de Google a les escoles, tampoc saben que hi ha altres i millors opcions.

Google a les escoles: el paper de les institucions públiques

• Les escoles públiques, moltes sense saber-ho, són la institució que ‘blanqueja’ l’ús de Google. En lloc de ser, precisament, “espai lliure de Google”, que incentivi l’ús d’opcions crítiques (estem parlant de centres públics), el que fan per desconeixement, inconsciència o, comptats casos, altres interessos, és aprovar-lo i legitimar-lo.

• Un acord de 2010 ja caducat – al qual no hem aconseguit accedir – entre el Departament d’Educació i Google va sustentar una primera i parcial penetració (només professorat) de Google en el sistema educatiu. El que va venir després són passos empesos per aquesta mateixa inèrcia. Tot i que el Departament ens ha assegurat que no està en converses amb Google per a nous acords, Google segueix aquí i Google Suite és tractat com a servei telemàtic prioritari en disposar d’un accés directe i destacat a la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC), la xarxa pública de recursos i serveis educatius del Departament d’Educació, mentre que la resta de serveis telemàtics (Moodle, Nodes-Wordpress, JClic…) apareixen a través d’un accés secundari: http://xtec.gencat.cat/ca/la-meva-xtec/. Una jerarquització que no es pot justificar.

• Es consenten cursos als claustres portats pels propis comercials de Google perquè aprenguin a fer servir únicament aquesta eina, mentre la formació permanent del professorat en els aspectes vinculats a la la cultura de la tecnologia és insuficient i sovint esbiaixada com l’educació en la privacitat de les dades dels alumnes sense biaixos tecnòfobs. D’una banda se’ls terroritza sobre Internet sense més, de l’altra se’ls empeny a la boca del llop.

• A la major part dels països europeus, els menors de 14 anys no poden utilizar legalmente xats (Hangout, per exemple), ni poden tenir comptes de correu electrònic.
Per tant, cal que la Generalitat no romangui passiva davant l’ús aquestes eines. En ser il·lícit davant del marc legal europeu, carguan sobre les famílies la responsabilitat individual de rebaixar l’edat mínima de la seva utilització.

De fet, això permet que el consentiment privat que el consentiment privat del tutor legal i l’“acompanyament” de l’escola serveixin per saltar-se aquesta restricció d’edat marcada per la llei (Art. 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el qual estableix que “podrá procederse al tratamiento de los datos de los mayores de catorce años con su consentimiento, salvo en aquellos casos en los que la Ley exija para su prestación la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela. En el caso de los menores de catorce años se requerirá el consentimiento de los padres o tutores”).

Google a les escoles: el paper de les famílies i el professorat

• Les famílies accepten pragmàticament la introducció de Google, víctimes de la confusió intencionada entre Google i el món digital en general, el qual, cal dir, és molt més ampli i lliure. Creuen, amb raó, que proporciona als alumnes competències bàsiques per accedir al mercat laboral i adaptar-se al món flexible i canviant on vivim, però desconeixen que justament se’ls està privant d’aquestes competències, tot fent dels seus fills simples clients captius d’una marca concreta.
Precisament, el fet d’habituar-se a una eina única i esbiaixada genera persones inadaptades davant la innovació tecnològica a què s’enfrontaran a diari, i ciutadans poc avesats al canvi continu de l’era digital i l’alternança crítica.

• El professorat, per la seva banda, sobrepassat de treball i en un context de retallades estructurals que afecten entre altres coses a la formació permanent, valora la facilitat dels “serveis” que presta Google sense intuir que són prestacions comercials – qui es les ofereix és un comercial, no un tècnic – i que s’està fent un negoci amb les dades, no una prestació de serveis regalats desinteressadament.

• L’autorització que les famílies han de signar perquè l’alumnat disposi de les eines de G Suite si és menor de 14 anys pateix de rigor en el consentiment.

D’una banda, estaríem davant la figura del «consentiment viciat», ja que les famílies no tenen prou coneixements sobre la implicació de l’emmagatzematge de les dades personals i no disposen de la informació necessària per prendre una decisió complexa sospesada ni coneixen les alternatives a aquestes eines de què es podria disposar.

Per un altre costat, també es tracta d’un consentiment limitat, ja que el marge de decisió de les famílies a títol individual és nul: excloure les teves filles i fills de les dinàmiques de les tasques escolars no és una opció.
Finalment, la legislació indica que les i els menors de 14 anys necessiten l’autorització de les o els tutors legals, indicant-nos que estem parlant d’un àmbit delicat i no exempt de perills. A això cal afegir que en moltes escoles, propiciat per l’actitud institucional, s’implementen les eines sense ni tan sols demanar l’autorització, exposant el centre a greus conseqüències, gairebé sempre sense adonar-se’n.

Google a les escoles: la indefensió de la infància

El consentiment actiu o passiu de les institucions al desplegament de Google despulla a les nenes i nens del dret a una educació crítica i els submergeix en l’adoctrinament tecnològic des d’edats molt primerenques. A més abandona les mares i pares en una presa de decisió que pot influir en la vidade seus fills per sempre sense que ni tan sols estiguin informats de les conseqüències.

En molts centres es produeix la paradoxa que es realitzen tallers sobre prevenció en les xarxes i, en paral·lel, s’usa innocentment tot el paquet de Google com a eina, com si una cosa no tingués res a veure amb l’altra.

QUÈ ÉS EXACTAMENT G SUITE FOR EDUCATION? ALGUNS CLAROBSCURS

Segons la pròpia descripció de Google, G Suite per a Centres Educatius [https://edu.google.com/intl/es-419/products/gsuite-for-education/?modal_active=none] és un “paquet d’eines dissenyades per permetre que els educadors i els alumnes innovin i aprenguin junts”.
A la pràctica, es tracta de les opcions que ofereix qualsevol compte de Google, definides com a ‘Serveis Principals’ (Gmail, Calendar, Classroom, Contactes, Drive, Documents, Formularis, Grups, Fulles de càlcul, Google Sites, Presentacions, Talk/Hangouts, Vault y Sincronització de Chrome).

Al marge dels ‘Serveis Principals’, els usuaris de G Suite per a Centres Educatius poden accedir a altres funcions anomenades ‘Serveis Addicionals’, com Google Maps, Blogger y YouTube, amb la qual cosa es produeix l’accés a entorns on la protecció de dades no figura en els marcs del G Suite. Tanmateix, els professors es converteixen en administradors de les seves classes per a les que s’ha necessitat prèviament el consentiment explícit per part dels pares, en el cas que siguin menors – encara que de vegades no passa.

Cal dir que tots aquests serveis es poden trobar en Internet en altres formats lliures i auditables; o sigui, lliure de costos i traçables respecte l’ús de les dades dels usuaris i de l’actuació dels administradors.
Pel contrari, pel que fa a Google, tan sols podem creure allò que promet, ja que les dades s’emmagatzemen en servidors fora del territori i no podem verificar què es fa amb elles. Els drets digitals queden, doncs, totalment en entredit.

Google barreja conceptes de seguretat i privacitat, tot creant una certa confusió sobre com les dades són tractades. A l’apartat de preguntes freqüents hi trobem:

¿Google va firmar la Promesa de Privacitat dels Alumnes? Sí. Per reafirmar els compromisos assumits amb les escoles, Google va firmar la Promesa de Privacitat dels Alumnes. […]
Els tres primers punts d’aquesta promesa, la qual no és més que una declaració d’intencions, inclouen:
✘No recol.lectar, conservar, utilitzar o compartir informació personal dels estudiants més enllà del que és necessari per atendre les finalitats educatives o escolars, o segons sigui autoritzat pels pares de família o els estudiants.

✘No vendre la informació personal dels estudiants.

✘No utilizar o revelar informació dels estudiants recol.lectada a través d’un servei educatiu o escolar (ja sigui informació personal o qualsevol altra) per dirigir publicitat als estudiants basada en el seu comportament.

✘No construir un perfil personal de l’estudiant per a finalitats diferents a donar suport als educatius o escolars autorizats o els que siguin autorizats pel pare de família o l’estudiant.

https://studentprivacypledge.org/compromiso-con-la-privacidad-de-los-estudiantes/

A una altra pregunta freqüent responen:

¿Google ven les dades de les escoles o dels alumnes a tercers? No. No venem les teves dades de G Suite a tercers ni compartim amb tercers la informació personal que es troba en els nostres sistemes, excepte en algunes circumstàncies excepcionals descrites a l’Acord de G Suite [https://gsuite.google.com/intl/es/terms/education_terms.html] i a la nostra Política de privacitat [https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/], com quan l’usuari ha donat el seu consentiment o quan se’ns exigeix fer-ho per llei.

¿Quines són aquestes circumstàncies excepcionals? Doncs les mateixes que les que s’apliquen a les condicions d’usos de qualsevol compte de Google. La política de privacitat explícitament avisa dels tipus de dades que s’hi recol.lecten (ubicació, activitat, navegació, missatges enviats y rebuts, contactes, etc) i de com poden ser compartits amb afiliats o altres empreses de confiança de Google.

Addicionalment, a la política de privacitat de G Suite for Education (https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) s’hi especifica quines informaciones recull Google sobre l’alumnat, les quals inclouen el número de telèfon, la IP i dades sobre el dispositiu, la ubicació y l’ús de cookies. A més, Google pot mostrar anuncis als usuaris de G Suite per a Centres Educatius en els Serveis Addicionals.

COMPLIMENT DEL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES DE LA UNIÓ EUROPEA (RGPD)
http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/guias/GuiaCentros/GuiaCentrosEducativos.pdf

Per a les escoles, el RGPD comporta una nova responsabilitat d’informar les parts interessades de com s’estan utilitzant les dades de l’alumnat i qui ho està fent. La signatura d’una autorització per part de pares/mares/tutors per obrir un compte de Google no esgota els requeriments necessaris per complir aquesta obligació.

Sota el RGPD, el consentiment pel tractament de les dades s’ha de donar explícitament i ha d’incloure clarament totes les condicions d’ús i processament de la informació.

A més, es dona per fet que els usuaris coneixen quines són les condicions d’ús de la Google Suite for Education i s’està ometent l’aportació d’informació específica sobre aquest apartat.

Per complir amb el RGPD, les escoles han de considerar les dades personals processades i assegurar-se que totes les parts comprenen com es recullen, d’on procedeixen, perquè s’utilitzen i quins riscos planteja el seu ús. A més, han de tenir un responsable competent en gestió de dades.
No tenim constància que a cap escola s’hagi presentat aquesta figura a la comunitat educativa.

En resum, se exposen els centres educatius a un alt grau de desemparament davant el compliment normatiu, fet que podria produir infraccions i multes.

OPCIONS: ¿QUÈ PROPOSEM?

Google no ha inventat internet. No cal delegar a Google els esforços implicats en la digitalització de l’ensenyament, ja que hi ha les mateixes eines disponibles, més àgils i adaptables, evitant que sigui Google qui s’encarregui de com s’estructura i organitza la participació, la publicació dels continguts , la comunicació i la col·laboració.

“Us imagineu que McDonald’s regalés els menús per sempre més a les escoles i instituts públics de Catalunya? Oi que ho veuríem clarament com una acció interessada evident i l’antítesi d’una alimentació rica i saludable? No voler McDonald’s no voldria dir que no volem menjar; només que hi ha molt més menjar per triar, i molt millor i que no volem que les nostres filles i fills només aprenguessin a apreciar hamburgueses i patates fregides” explica Ceclia Bayo, una de les mares del grup de treball.

Les famílies i joves ja coneixen Google i poden accedir als seus serveis de forma molt fàcil fora de l’àmbit educatiu. L’escola hauria d’oferir eines neutrals i comprensibles.
Per a cada solució que ofereix Google, els centres disposen d’eines ‘open source’ que preservarien la privacitat de dades dels menors, com són els seus resultats acadèmics, relacions o preferències. A més, no són més complicades i tenen la mateixa usabilitat tant per a professors com per a usuaris.

Per tots aquests motius i per invertir aquesta situació, les famílies mobilitzades ens hem posat en marxa. Hem començat a treballar i a interpel.lar les institucions. Ara per ara, treballem en una bateria de propostes en favor dels drets digitals de l’alumnat i escolesi l’alfabetització tecnològica de qualitat i crítica que estem discutint amb el Govern. Farem públic el document de propostes en breu, així com els resultats de les negociacions.

Per seguir informats, podeu contactar-nos a privacitatdedadesalesescoles@xnet-x.net

Famílies d’escoles públiques juntament amb Xnet

 

[1] Detall: 112.708 alumnes totals de cinquè de primària i sisè de primària durant el curs 2018-2019 a la xarxa pública (http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/curs-actual/infantil-2cicle-primaria/fitxers/einf2ciprimaria-a-02.xls, 57.794 a cinquè, 54.914 a sisè); 205.923 alumnes a tota la secundària obligatòria durant el curs 2018-2019 a la xarxa pública (http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/curs-actual/eso/fitxers/eso-a-01.xls, primer 53.613, segon 53.538, tercer 52.270, quart 47.502).

ADENDA

– Aspectes de dubtosa legalitat sobre el tractament de dades:

Adenda sobre Tractament de Dades, que se aplica només si els centres l’han acceptat
https://gsuite.google.com/intl/es/terms/dpa_terms.html

4.2 Application of Non-European Legislation. The parties acknowledge and agree that Non-European Data Protection Legislation may also apply to the processing of Customer Personal Data.

10. Data Transfers.
• 10.1. Data Storage and Processing Facilities. Customer agrees that Google may, subject to Section 10.2 (Transfers of Data Out of the EEA), store and process Customer Data in the United States and any other country in which Google or any of its Subprocessors maintains facilities.

• 10.2. Transfers of Data Out of the EEA.

• 10.2.1. Google’s Transfer Obligations. If the storage and/or processing of Customer Personal Data involves transfers of Customer Personal Data out of the EEA and the European Data Protection Legislation applies to the transfers of such data (“Transferred Personal Data”) under any Agreement, Google will, in relation to Transferred Personal Data under all Agreements:

• (a) if requested to do so by Customer, ensure that Google LLC as the data importer of the Transferred Personal Data enters into Model Contract Clauses with Customer as the data exporter of such data, and that the transfers are made in accordance with such Model Contract Clauses; and/or

• (b) offer an Alternative Transfer Solution, ensure that the transfers are made in accordance with such Alternative Transfer Solution, and make information available to Customer about such Alternative Transfer Solution.

• 10.2.2 Customer’s Transfer Obligations. In respect of Transferred Personal Data under any Agreement, Customer agrees that:

• (a) if under the European Data Protection Legislation Google reasonably requires Customer to enter into Model Contract Clauses in respect of such transfers, Customer will do so; and

• (b) if under the European Data Protection Legislation Google reasonably requires Customer to use an Alternative Transfer Solution offered by Google, and reasonably requests that Customer take any action (which may include execution of documents) strictly required to give full effect to such solution, Customer will do so.

10.3. Data Center Information. Information about the locations of Google data centers is available at: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html (as may be updated by Google from time to time).

• 10.4 Disclosure of Confidential Information Containing Personal Data. If Customer has entered into Model Contract Clauses as described in Section 10.2 (Transfers of Data Out of the EEA), Google will, notwithstanding any term to the contrary in the applicable Agreement, ensure that any disclosure of Customer’s Confidential Information containing personal data, and any notifications relating to any such disclosures, will be made in accordance with such Model Contract Clauses.
 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

    – Artículo 7. Consentimiento de los menores de edad.
    1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años. Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento.

    2. El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.

 

Més informació:
Us presentem DD: l’eina per a la Digitalització Democràtica de l’Educació
Pla per a la Privacitat de Dades i la Digitalització Democràtica de l’Educació
A punt per l’abril el prototip per digitalitzar els centres educatius sense usar Google o similars
El Pla de Digitalització Democràtica de l’Educació d’Xnet tindrà el seu primer pilot a Barcelona