Nuestra contribución a la Carta de los Derechos y Deberes Digitales para Catalunya

La nostra contribució a la Carta dels Drets i Deures Digitals per a Catalunya

Xnet contribueix al projecte de Carta dels Drets i Deures Digitals del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública del Govern de la Generalitat de Catalunya.
Considerem que és un projecte encertat i molt rellevant per crear un marc legislatiu democràtic en l’era digital.
Contribuirem en diversos aspectes, des dels continguts als processos participatius.

Aquí deixem constància del material que lliurarem perquè s’integri en la primera fase de redacció.

En primer lloc, compartim i volem reforçar l’enfocament proposat que considera que no s’ha de caure en el perill de la “segregació” quan es parla de drets digitals. L’espai digital no ha de ser un lloc d’ “estat d’excepció”, sinó que aquí han de regnar els drets i llibertats bàsiques fonamentals tan i com a l’espai físic.

Per això, els nostres primers textos proposats són els textos de referència dels drets humans per a la seva aplicació a l’espai digital – sovint posada en perill – com a pedra angular i cor de la Carta.
La separació en “digital” ha de servir justament perquè es presti especial atenció a aquest àmbit i no per separar-los de la lluita general per a la democràcia, sempre en col·laboració i solidaritat amb les lluites de tots els altres àmbits.

En segon lloc aportarem informació específica de les dinàmiques pròpies de l’espai digital, per reforçar-les i també perquè aquestes puguin enriquir i actualitzar la idea de drets fonamentals tradicionals. En aquest sentit ens adherirem també a les valuoses aportacions, des de la història de la Xarxa fins avui dia, que aportarà Artur Serra i el seu grup, i a les d’altres participants.

Finalment, un primer breu recull de sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans de referència per a la defensa dels drets en àmbit digital.

Agraïm a Joe McNamee, Niels ten Oever, Nani Jansen Reventlow per l’ajuda a recopilar i analitzar aquest material.

Concloem dient que la lluita pels drets és un lluita permanent i contínuament in progress, així que aquesta llista sempre serà modificable i actualitzable.

 

DOCUMENTS BÀSICS EN L’ENFOCAMENT COM DRETS HUMANS
Universal Declaration of Human Rights (1948)
https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights 
 
Internet Society – Internet and Human Rights Resource Centre (2018)
https://www.internetsociety.org/issues/humanrights/
 
Asamblea General de las Naciones Unidas – Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos enInternet (2016)
http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_32_L20.pdf
 
Internet Research Task Force – Research into Human Rights Protocol Considerations
https://trac.tools.ietf.org/html/rfc8280
 
Parlamento y Consejo Europeos – GDPR – Reglamento europeo 2016/679 del Parlamento y Consejo Europeos (2016)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC 
 

ESPECÍFICS DE L’ESPAI PROPI D’INTERNET O DIGITAL
 
EXPERIÈNCIES ÚNIQUES
– ICANN as a reference in Internet governance, multistakeholders, siempre civil society

– Marco Civil do Internet (2009-2014)
 https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Civil_de_Internet
 http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12965.htm
 

CARTES DE DRETS DIGITALS DE REFERÈNCIA
EDRi – The Charter of Digital Rights (2014)
https://edri.org/wp-content/uploads/2014/06/EDRi_DigitalRightsCharter_web.pdf
 
We Promise – The Charter (2013)
https://www.wepromise.eu/en/page/charter

Electronic Frontier Foundation (EFF) -Manilla Principles  (2015)
https://www.manilaprinciples.org/

Association for Progressive Communications (APC) – Internet Rights Charter (2006)
https://www.apc.org/en/pubs/about-apc/apc-internet-rights-charter
 
TransAtlantic Consumer Dialogue (TACD)- Charter of Consumer Rights in the Digital World  (2008)
https://www.vzbv.de/charter_consumerrights_digital_world__tacd_2008.pdf
 
World Wide Web Foundation – A Contract for the Web (2019)
https://webfoundation.org/2019/01/building-a-contract-for-the-web-next-steps/

Internet Rights and Principles Dynamic Coalition – The Charter of Human Rights and Principles for the Internet (2015)
(Marianne Franklin, Robert Bodle y Dixie Hawtin)
http://internetrightsandprinciples.org/site/wp-content/uploads/2018/10/IRPC_spanish_1stedition_final.pdf
 
Web Foundation – Open Data Charter (2015)
https://webfoundation.org/our-work/projects/open-data-charter/
 
Article 19 – The Universal Declaration of Digital Rights  (2017)
https://www.article19.org/resources/internetofrights-creating-the-universal-declaration-of-digital-rights/
 
UN Guiding Principles for Business and Human Rights (2014)
https://www.business-humanrights.org/en/un-guiding-principles/implementation-tools-examples/implementation-by-companies/by-sector/information-communications-technology
 
Algorithm Watch – Report for Recommendations: automating society (2019)
https://algorithmwatch.org/en/automating-society-recommendations/
 
Josh Cowls y Luciano Floridi – Prolegomena to a White Paper on an Ethical Framework for a Good AI Society (14 de julio de 2018)
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3198732

Association for Progressive Communication (APC) -Feminist Internet Principles (agosto de 2016)
https://feministinternet.org/
 

TEXTOS DE REFERÈNCIA DE XNET I FCFORUM (2009-2015)
Xnet y FCForum 
Cartas para la Innovación la Creatividad y el Acceso al Conocimiento 2.0.1
https://fcforum.net/charter/
 
Xnet y FCForum – Modelos sostenibles para la creatividad y la innovación en la era digital
https://fcforum.net/sustainable-models-for-creativity/
         
Xnet – Neutralidad de la Red
https://2015.fcforum.net/neutralidad-de-la-red/
https://xnet-x.net/eje/neutralidad-de-la-red/         
 
Xnet y FCForum – Agenda Positiva para el Copyright
https://2015.fcforum.net/agenda-positiva-copyright/
 

TAMBÉ APORTAREM SIS DOCUMENTS MÉS A TENIR EN COMPTE PERQUÈ EXISTEIXEN, PERÒ AMB BIAIXOS, AIXÍ QUE LES CONSIDEREM A DESCARTAR
 

SENTÈNCIES DEL TRIBUNAL EUROPEU DE DRETS HUMANS (aportacions de Nani Jansen Reventlow)

No criminal defamation liability for hyperlinking: 
Magyar Jeti Zrt v. Hungary (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187930)
Read more:
https://strasbourgobservers.com/2019/01/18/magyar-jeti-zrt-v-hungary-the-court-provides-legal-certainty-for-journalists-that-use-hyperlinks/ 

No website blocking:
Yildirim v. Turkey (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-11540)
Read more:
https://merlin.obs.coe.int/iris/2013/2/article1.en.html

See also: Cengiz and others v. Turkey (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158948) and Akdeniz v. Turkey (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-142383)
This post discusses how they relate to each other: https://strasbourgobservers.com/2016/01/05/cengiz-and-others-v-turkey-a-tentative-victory-for-freedom-of-expression-online/

Guidance on content moderation:
MTE and Index.hu v. Hungary (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160314), improving somewhat on Delfi v. Estonia (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155105)
Read more:
https://edri.org/mte-v-hungary-the-ecthr-rules-again-on-intermediary-liability/
and
https://inforrm.org/2016/02/07/case-law-strasbourg-magyar-tartalomszolgaltatok-egyesulete-and-index-hu-zrt-v-hungary-intermediary-liability-again-jonathan-mccully/ 

No blanket interception of communications:
Roman Zakharov v. Russia (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159324)
Read more: https://strasbourgobservers.com/2015/12/23/case-of-roman-zakharov-v-russia-the-strasbourg-follow-up-to-the-luxembourg-courts-schrems-judgment/