Bústia d'Xnet per denunciar casos de corrupció - XnetLeaks

Textos creats per Xnet el 2017 per a facilitar la gestió de la Bústia a les institucions

Disclaimer en totes les pàgines del web

Si vols navegar de manera anònima sense deixar el rastre de la teva adreça IP, utilitza el navegador Tor

 
4 pestanyes/paràgrafs abans de la submissió d’informació
 

Què és i com funciona?

La bústia és un canal segur per a que qualsevol persona pugui informar amb documentació probatòria de fets contraris als principis de bon govern.
Inclou mecanismes per garantir que la persona que informa pugui ser anònima la confidencialitat i ofereix un espai de comunicació segur per mantenir el contacte amb l’òrgan gestor i saber l’estat de tramitació. 
Per evitar males pràctiques en l’ús de la bústia, s’aplicaran criteris estrictes per admetre les comunicacions i amb l’exigència de responsabilitat civil, penal i administrativa de les persones que comuniquin fets amb abús de dret o vulnerant el principi de bona fe.

L’objectiu és tutelar l’ús correcte dels recursos públics, la resolució dels conflictes d’interès, l’objectivitat i la neutralitat de la gestió pública en l’exercici de les competències municipals en general i, en especial, en els temes de contractació pública, funció pública, activitat de foment, ordenació urbanística, etcètera.

Per formular altres tipus de consultes, comunicar incidències o reclamacions, podeu seleccionar el canal que us resulti més adequat a la secció XXXXX [Per omplir per part de l’entitat].
Un cop presentada la comunicació, les persones obtenen a l’aplicació un acusament de recepció que incorpora un codi que permet l’accés a un canal de comunicació que apareix com a opció al començament de la bústia.

El codi és l’única manera d’accedir a aquest canal, i és responsabilitat del comunicador conservar-lo.
Aquest canal segur de comunicació permet mantenir la col·laboració amb l’òrgan gestor de la bústia en la comprovació dels fets i conèixer l’estat de tramitació de la comunicació. La manca de resposta als requeriments d’informació formulats a través de la bústia pot comportar l’arxivament de les actuacions. Els temps de les comunicacions són els que s’indiquen a les Normes Reguladores.

Àmbit d’actuació

XXX [Per omplir per part de l’entitat]
 

Identificació

● Si preferiu no identificar-vos, no ompliu aquests camps i aneu al pas següent.

● Si voleu operar de forma anònima, heu d’entrar a la bústia fent servir com a navegador Tor [https://support.torproject.org/ca/]. Més informació sobre Tor [https://support.torproject.org/ca/about/].

Es recorda que els treballadors, en general, no tenen accés a aquesta pàgina de descàrrega des dels seus llocs de treball. Per fer ús del navegador Tor, han de baixar-lo des del seu dispositiu personal. Es recomana tancar la resta de navegadors i aplicacions mentre es fa ús de Tor.

● Si us identifiqueu, l’informem que les seves dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de gestió d’aquesta Bústia i de la informació que aquí vostè proveeix. Aquest tractament està legitimat en base al consentiment exprés que ens dona al fer servir aquesta bústia. Vostè té dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com altres drets sobre els mateixos indicats a http://XXXXXX. Les seves dades seran eliminades un cop complertes les obligacions legals derivades de la gestió del tractament.
 

Condicions d’ús

● La presentació de comunicacions a la bústia implica acceptar les seves normes reguladores disponibles al peu de pàgina, aprovades XXXX.

● La persona que fa la comunicació és responsable si fa un ús que no respecti aquestes normes reguladores o incorrecte de la bústia i del contingut de les comunicacions formulades.

● Les comunicacions no comporten, en cap cas, la formulació d’un recurs administratiu, ni l’exercici de qualsevol acció o reclamació a la qual tinguin dret les persones que les formulen.

● Les gestions fetes per l’òrgan gestor de la bústia són tràmits no qualificats i no són recurribles. L’òrgan gestor de la bústia no declaren l’existència de responsabilitat ni de vulneració de l’ordenament jurídic sinó que formula recomanacions i/o deriva els casos que ho necessitin als òrgans competents.

● L’òrgan gestor de la bústia podrà requerir qualsevol altra informació que pugui tenir qui la presenti i no està obligat a retornar la documentació que es pugui presentar amb la comunicació.

Acceptació
Per tramitar la comunicació cal acceptar les condicions i regles d’ús de la bústia.

En marcar aquesta casella, accepteu les condicions i regles d’ús.
 

Altra pestanya

Normes reguladores – Documents com a font d’inspiració i que van ser revisat al seu temps per Xnet (per ordre cronològic)
[És important adaptar-los a la Directiva, per exemple en els temps de reacció. Podeu també consultar la transposició de la Directiva per Xnet]

Bústia Ajuntament de Barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/bustiaetica/ca/normes-reguladores

Bústia Antifrau Comunitat Valenciana
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/2018_4529.pdf

Bústia Antifrau Catalunya
https://seuelectronica.antifrau.cat/ca/resolucions/send/42-resolucions/754-resolucio-oac-dir-652-2017-per-la-qual-s-aprova-la-creacio-i-establiment-de-la-bustia-de-denuncies-anonimes.html

Bústia Generalitat de Catalunya
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=878608