Net Neutrality - Save the Internet

Neutralitat de la Xarxa

La neutralitat de la xarxa es un principi fundador d’Internet. Garanteix que totes les dades que circulen a través de la xarxa es tracten per igual i es crucial per a mantenir Internet no discriminatori, divers, innovador i lliure, i per a les nostres llibertats d’accés i distribucio d’informació.

Considerem que la lluita per la neutralitat de la xarxa i per l’aprovació de legislacions que la blindin legalment és una lluita clau per a la democràcia en el Segle XXI i la llibertat humana.

Les companyies de telecomunicacions volen acabar amb aquest principi. Volen establir nous models de negoci basats en la discriminació i les restriccions i acabar convertint Internet en una altra televisió.

Hem participat en la lluita per preservar aquesta obertura fonamental d’Internet i defensar la seva neutralitat enfront dels diferents atacs que ha rebut tant a nivell nacional (Llei Sinde-Wert), a Europa com internacional (Acta-Sopa-Pipa…).

Des de la nostra fundació hem format part i promogut àmplies coalicions com Save The Internet, Red Sostenible i Internet no serà un altra televisió per defensar la xarxa dels interessos dels monopolis d’empreses de telecomunicacions i grans tecnològiques.

Defensa la neutralitat de la xarxa, salva Internet!
Defensa la neutralitat de la xarxa, salva Internet!