Lluites per les llibertats civils. Xarxes nacionals i internacionals

Allò que crea la democràcia és la nostra capacitat com a individus per participar, amb plena consciència i garantia de les nostres llibertats i drets a la vida civil.

Així ha de ser desenvolupada i defensada enfront del poder. X.net treballa en aquesta línia, tant assessorant en noves eines, democràcia en xarxa i noves formes d’organització ciutadana a altres col·lectius centrats de ple en la lluita per aquest tipus de llibertats, com participant directament en aquestes en campanyes de la societat civil.

Considerem que fer front a l’atac i intent de control d’Internet en el qual actualment es veuen immersos els nostres governs és una lluita clau per la resta de llibertats civils.

L’articulació de relacions amb altres col·lectius, lobbies ciutadans i xarxes és clau per aconseguir grans objectius internacionals, evitar duplicar esforços i intercanviar pràctiques i coneixements. A aquest efecte, al llarg dels anys i sobre la base del treball en projectes concrets, Xnet ha articulat una àmplia xarxa de contactes en l’activisme internacional i ha establert relacions entre iguals amb desenes de grups i organitzacions.