Xnet: Eventos

Events

Es important que la feina que realitzem com a societat civil arribi a tot tipus de gent i poguem compartir els resutats positius de la mateixa manera amb el mon. Ajudem a crear events i repliquem e molts llocs els nostres propis.

I Curs Internacional d’Educació Digital Democràtica i Open Edtech

 
Organitzem el primer curs sobre la cultura de la digitalització democràtica en educació – Drets, Cultura i EdTech.

 

Hazte Banquero

 
Obra de teatre de dades i de codi obert que narra la trama que varem destapar amb els “Correus de Blesa” que van portar fins a les Targetes Black i la trama de com es va crear això que anomenen “crisi”. Aquesta obra sorgeix per una necessitat. La necessitat de conèixer la veritat sobre la nostra història en el moment en què passa.

 

Realitats Avançades 2

 
Performance-conferència interactiva que proporciona als governs, partits polítics i grans poders fàctics en situació de crisi, solucions participatives per apaivagar el descontentament ciutadà, aclarir tots els malentesos i evitar que la ciutadania acabi prenent-se els drets pel seu compte.

Simona Levi dirige Realitats Avançades 2 en el Festival Grec 2018

 

Organitzem periòdicament el Free Culture Forum (FCForum) i la gala dels Oxcars. Dos events de rellevància internacional.
 

OXcars

Clip de los oXcars 2013

Clip dels oXcars 2012

Clip dels oXcars 2011

Clip dels oXcars 2010

Clip dels oXcars 2009

Clip dels oXcars 2008

The Best of oXcars 2008-2011

 

FCForum

Foro per l’accés a la cultura i el coneixement

Els drets dels ciutadans i artistes a l’era digital

Free Culture Forum

Más información en la web del Free Culture Forum:
https://fcforum.net/ca/

 

Inn Motion

 
Festival d’arts escèniques aplicades.