Xnet

Xnet

Xnet és un projecte activista que treballa i proposa solucions avançades en diversos camps relacionats amb els drets digitals i l’actualització de la democràcia: llibertat d’expressió; neutralitat de la xarxa; privacitat de les dades; auditabilitat dels algoritmes, lliure circulació de la cultura, el coneixement i la informació; mecanismes efectius de transparència, participació i control ciutadà del poder i les institucions; defensa el periodisme ciutadà pel dret a saber, informar i estar informats; lluita legal, tècnica i comunicativa contra la corrupció; i la tecnopolítica entesa com a pràctica i acció en Xarxa per l’empoderament ciutadà, la justícia i la transformació democràtica i social.
 

Xnet és membre de
xnet is member of edri European Digital Rights
xnet is member of edri WIN Whistleblowing International Network
xnet is member of edri ENCO EU Network of Corporate Observatories
xnet is member of edri Coalición Pro Acceso
Xnet col·labora amb Ciencia en el Parlamento xnet is member of edri