Sobre grupos de interés

Sobre grups d’interès

Aquí la nostra aportació a la Consulta pública sobre l’Avantprojecte de decret sobre el Registre de grups d’interès del Departament de Justícia de Catalunya.

Entenem les bones intencions que hi ha darrere de la creació de llistats públics de grups d’interès. De la mateixa manera creiem que l’agenda dels servidors públics ha de ser completament pública i per això han de constar a l’abast de tothom, de TOTES les persones o grups amb els quals es reuneixi el servidor públic. En aquest context, no creiem que la societat civil organitzada hagi de ser equiparada als grups de pressió professionals i remunerats, obligant-la a fer públiques una jerarquia i estructura que no té.

Considerem que:

Això desvirtua la funció de la societat civil burocratitzant-la i crea dinàmiques clientelars.

Reprodueix l’asimetria entre societat que lluita per el bé comú i grups poderosos que treballen pels seus interessos, obligant a persones a exposar el seu nom i quedar “fitxats” només per demanar millores que afecten a tots.

Per aquesta raó ens oposem a que la societat civil s’hagi d’inscriure al registre al mateix nivell que els grups privats.

Així ho va expressar en la seva compareixença a la Comissió Parlamentaria la nostra companya Simona Levi:
https://xnet-x.net/ca/intervencio-simona-levi-xnet-comissio-lluita-contra-corrupcio-regeneracio-democratica/

També ho hem expressat en la campanya #TornaLaSTASI contra la infame proposició de llei cortina de fum de “lucha contra la corrupción y la protección de los denunciantes” tramitada al Congrés del Estat espanyol, una proposició propagandística que aprofundeix en un perillós fanatisme que, lluny de regular els abusos de les grans empreses, està dissenyada per debilitar la societat civil en el seu treball de vigilància sobre les lleis que afecten a tots i que estan sent influïdes precisament per lobbies. En lloc de considerar les dades legals i la publicació de les agendes dels càrrecs i alts càrrecs com a obligatòria, posa particular èmfasi en crear llistes de persones que interpel·len les institucions, que, segons el govern que hi hagi, poden ser considerades “dissidents”.
https://xnet-x.net/proposicion-ley-proteccion-denunciante-vuelve-la-stasi/

Dit tot això, som conscients que la consulta oberta sobre l’Avantprojecte de decret sobre el Registre de grups d’interès de Catalunya s’ha d’emmarcar en la llei vigent.

La llei de Transparència de Catalunya inclou la societat civil com a grup d’interès.

Dins d’aquest context, les aportacions a l’avantprojecte de llei que volem fer i que tenen en compte les consideracions indicades a dalt, són les següents:

– En aquest moment el formulari d’inscripció no permet cap opció per a persones que treballen per l’interès públic encara que la llei sí ho menciona com a obligació. Fins i tot en el formulari no es permet l’opció “Guanyar 0€” a la persona que assisteixi a la cita. Naturalment això s’ha de modificar.

– Cal fer una clara distinció quan les persones que mantenen una interlocució amb les institucions són professionals, per tant ho fan guanyant diners, i quan no ho són.

– Els grups que treballin sense ànim de lucre (fins i tot les agrupacions informals), tot i tenir l’obligació d’inscriure’s per llei, haurien de poder registrar un nom o plataforma o grup informal, tenint la possibilitat de no registrar una persona concreta com a representant ja que les persones en aquests casos parlen en nom col·lectiu i no mereixen una estigmatització personal.

– L’accent ha de recaure en l’obligació del representant públic de publicar la seva agenda. Seva és la responsabilitat que sigui accessible la informació sobre les seves trobades, respectant la diferència entre professionals i no professionals que indiquem, per no crear persones individuals com a caps de turc de demandes col·lectives i per al bé comú.