Comunicat sobre la reunió d’Xnet i el Grup Ciutadà contra la Corrupció a Catalunya amb l’Oficina Antifrau

Ahir, membres d’Xnet i del Grup Ciutadà contra la Corrupció a Catalunya van mantenir una llarga trobada amb l’Oficina Antifrau de Catalunya respecte a les recomanacions que des d’aquests grups vam fer arribar el passat 4 de febrer a la Comissió Parlamentària d’Estudi de les Mesures de lluita contra la corrupció, una sèrie de disposicions que des de la societat civil instem a considerar amb urgència en la lluita contra la corrupció:
https://xnet-x.net/ca/recomanacions-lluita-contra-corrupcio-catalunya/

Arran d’aquesta acció, en la qual manifestàvem i recopilàvem crítiques al seu funcionament, l’Oficina Antifrau es va posar en contacte amb nosaltres, proposant-nos una trobada que es va produir, finalment, ahir.

La reunió, a la qual han assistit Simona Levi, David Fernández i Sergio Salgado per part d’Xnet i el Grup Ciutadà contra Corrupció a Catalunya i per part de l’Oficina Antifrau de Catalunya, el director, Daniel de Alfonso Laso, i la cap de Relacions Institucionals , ha transcorregut en un ambient de diàleg i intercanvi d’impressions, la qual cosa ha permès discutir els suggeriments que des del Grup Ciutadà contra la Corrupció vam fer arribar a la comissió parlamentària i conèixer la posició de l’Oficina Antifrau respecte a cadascuna d’ells:

  • Reiterem la nostra defensa de la protecció de l’anonimat dels denunciants/alertadors com a garantia fonamental d’un treball col·lectiu de transparència i denúncia. Si bé els protocols de l’Oficina Antifrau busquen garantir la confidencialitat de les denúncies, creiem fermament en la necessitat de treballar partint de denúncies anònimes mitjançant tecnologies de comunicació que ja ho permeten. En aquest sentit, insistirem en la imprescindible necessitat de permetre denúncies anònimes de corrupció a l’era post Snowden i en el deure de l’Oficina de ser exemple en matèries com posar a disposició de la ciutadania canals de comunicació segurs i adaptats al temps actual, que disminueixen considerablement el risc de comprometre identitats i contribuirien, amb tota seguretat, a una major eficàcia en la lluita contra el frau. En aquest punt no hi ha hagut consens -hi ha un ordre que evita acceptar denúncies anònimes-; posposant-la discussió a una altra reunió. Quedem a l’expectativa que es pugui excepcionalizar la norma. Des del Grup Ciutadà contra la Corrupció hem insistit en la desprotecció dels alertadors, que s’hauria de revertir immediatament.
  • Des del Grup Ciutadà contra la Corrupció hem traslladat la nostra crítica al paper de les fiscalies -per la nostra experiència en el Cas Bankia i Noos-, i tot i que l’OAC ens assegura que sí remet molts expedients a Fiscalia, són pocs els que acaben sent tramitats i alguns incomprensiblement arxivats, per la qual cosa vam plantejar buscar fórmules que permetin un millor seguiment per part de la societat civil i de les institucions alhora. Tenim coneixement de molts d’aquests casos per la informació que arriba a la Bústia de Xnet de filtracions anònimes.
  • Finalment, l’OAC ha proposat un conveni de col·laboració amb el Grup Ciutadà contra la Corrupció, similar al que ha formalitzat amb altres entitats socials de l’àmbit de la transparència, per agilitzar el seguiment i l’intercanvi d’informació entre les dues parts i optimitzar els esforços en la lluita contra la xacra de la corrupció.
  • Per part del Grup Ciutadà contra la Corrupció s’ha traslladat també la percepció social d’impotència i impunitat que genera la lentitud de la justícia davant causes de corrupció, la necessitat d’una major autonomia política en les contractacions de l’OAC i, especialment, la publicitat necessària dels expedients finalitzats de l’Oficina Antifrau.

 
Xnet i Grup Ciutadà contra la Corrupció a Catalunya