Xnet: Recomendaciones Políticas

Recomanacions de polítiques

En el marc de jornades de debat i altres iniciatives promogudes per Xnet, es desenvolupen per a les legislacions, institucions i organitzacions compromeses de la societat civil, nombroses recomanacions relatives a la Cultura Lliure, la neutralitat de la Xarxa, els nous models productius basats en Internet, o l’Economia Social del Coneixement, entre d’altres.

Xnet: Recomendaciones Políticas