Xnet: Publicaciones

Publicacions

El resultat del treball exercit pels membres de Xnet a les seves diferents àrees d’acció ha format part de diferents publicacions que pots consultar a continuació.