Presentació de NotaBLE

El DD, eina per a la Digitalització Democràtica integral de l’Educació, és interoperable amb altres eines i software per a garantir el més possible la lliure elecció dels centres quant a infraestructura digital.
NotaBLE és el primer prototip en aquest sentit.
L’objectiu principal del projecte NotaBLE és crear una API per integrar el programari Gwido desenvolupat a partir de la iniciativa de la comunitat educativa d’escoles de música amb la infraestructura digital DD respectuosa amb la digitalització democràtica i sobirana.

El resultat del projecte serà oferir al sector de les escoles de música la possibilitat de fer servir un paquet digital integral i interoperable respectuós amb els drets digitals que pugui contribuir a la digitalització democràtica i sobirana de futur.

El dia 20 de maig de 10h a 12h, organitzat per l’Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM), es durà a terme una presentació per al sector a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i presentació a persones desenvolupadores per a millora del codi.

El projecte NotaBLE és guanyador de La Ciutat Proactiva 2021, convocatòria en suport a la innovació urbana de la Fundació BIT Habitat.