Maddalena Falcioni X.net

Maddalena Falzoni aka Maddish(Fundadora) – tecnologia

Programadora i administradora de sistemes. Dins de Xnet, coordina els aspectes tècnics i és responsable de l’estructura informàtica en tots els seus aspectes (desenvolupament, usabilidad, seguretat).
Ha col·laborat amb diversos col·lectius i moviments socials encarregant-se del desenvolupament d’aplicacions informàtiques, oferint suport, seguiment i consultoria.