Declaración de repertorio libre

[Atenció. Tots aquests recursos, els de la secció Recursos de Cultura Lliure [https://xnet-x.net/ca/contacta-per/portal-de-cultura-lliure/] estan desactualitzats des de 2010. Encara que molts encara poden servir, abans d’usar-los s’han de revisar segons la legislació vigent.]
 

[Per falta de temps i recursos, la traducció al català d’aquesta web no està acabada. Si trobes interessants alguns dels nostres documents i tens temps de traduir-los, ens ho pot enviar (si us plau, reproduint la maquetació). Moltes gràcies!]

Opción 1:

DECLARACIÓN DE REPERTORIO NO DEPOSITADO EN ENTIDADES DE GESTION
(no es valida para obra o grabación audiovisual)

Por la presente ______________________ declara que ninguna parte de la presentación que va a efectuar en la gala de los OXCARS ha sido depositada en una entidad de gestión que gestione la recaudación y el pago de derechos de autor, quedando la obra presentada en la gala de los OXCARS libre de relaciones con cualquiera de las entidades de gestión de derechos de autor.

Firmado:
Pasaporte Nº:
Fecha: 25 de octubre de 2008

____________________________________________

Opción 2
DECLARACIÓN DE —% DE REPERTORIO DEPOSITADO EN ENTIDADES DE GESTION
(no es valida para obra o grabación audiovisual)

Por la presente ______________________ declara que las piezasque componen el numero que presentará en la gala de los Oxcars, han sido depositadas en la entidad ___________que gestiona los derechos de autor de la obra. Por lo tanto dichas piezas quedan sujeta a la recaudación de derechos de autor por parte de ___________. Estas piezas corresponden al ________% de la presentación que_____________efectuará en la gala de los OXCARS.

Firmado:
Fecha:
Nº de DNI