Carta para darse de baja de la SGAE u otra entidad de gestión

[Atenció. Tots aquests recursos, els de la secció Recursos de Cultura Lliure estan desactualitzats des de 2010. Encara que molts encara poden servir, abans d’usar-los s’han de revisar segons la legislació vigent.]

[Per falta de temps i recursos, la traducció al català d’aquesta web no està acabada. Si trobes interessants alguns dels nostres documents i tens temps de traduir-los, ens ho pot enviar (si us plau, reproduint la maquetació). Moltes gràcies!]
 

Documento para darse de baja de la SGAE u otras entidades de gestión
descarga PDF

El abajo firmante Don/Doña……………………………………………………. Con D.N.I………………….. socio de la entidad de gestión…………….. con número………………….. solicita con la presente carta darse de baja de esta entidad.

En…………………. a ………………………
Firma: