portada-contraguia

Hacktivistas publica i difon massivament una contra-Guia per al bon ús d’Internet entre els joves.

Promusicae, la SGAE, la FAP i altres lobbies de les indústries culturals han publicat una Guia per a pares i professors sobre l’ús d’Internet amb la intenció de fer-la circular entre els i les alumnes de primària i secundària.

Aquesta guia és un intent gravíssim de manipulació dels joves per fer-ne clients passius de productes d’entreteniment de baixa qualitat amb els que els lobbies culturals fan la seva fortuna.

– La Guia de Promusicae conté una interpretació errònia i tendenciosa de la legislació vigent amb la intenció de crear por infundada entre els pares, els alumnes i els professors.

– La Guia conté publicitat enganyosa, anunciant repetidament com “vàlids” portals que depenen dels patrocinadors del document, intentant canalitzar el lector cap al producte que venen i coartant les habilitats dels joves a escollir espais culturals virtuals que no depenguin dels productes vinculats a les indústries de l’entreteniment comercial.

Per aquesta raó la societat civil a través del col·lectiu Hacktivistas i amb l’ajuda d’experts i la supervisió d’advocats especialitzats, ha creat una Guia alternativa, la Guia per a mares i professores.
Aquesta guia ha estat pensada perquè els joves creixin aprenent sense por, desenvolupant el seu esperit crític i els seus interessos, per a que comparteixin i aprenguin els uns dels altres, per a que les seves habilitats siguin compreses i apreciades, no criminalitzades, per a que sàpiguen que ajudar a la difusió de la cultura compartint és fonamental i per a que sàpiguen que els artistes han de rebre un sou just de les indústries culturals que utilitzen el seu talent; perquè coneguin la tecnologia i sàpiguen utilitzar-la amb al seu criteri i en benefici seu.

Grups i associacions de mares i pares, professors, alumnes i alumnes estan ajudant a distribuir aquesta Guia. Apunta’t també. Com més siguem millor.
Amb encara a la retina les esgarrifoses imatges mostrades en el documental de TV2 “¡Copiad Malditos!” on es mostra el rentat de cervell que promouen a les escoles programes com “educar para Crear” volem que en l’era digital s’acompanyi els joves, no se’ls atemoreixi.

L’educació com a responsabilitat, no com rentat de cervell.