digiwhist-defensa-bienes-publicos-img

Taller de Digiwhist: Defensa dels Béns Públics, Polítiques del Big data i Alertadors

SESSIÓ DE TREBALL I RODA DE PREMSA

Xnet reuneix a organismes públics i organitzacions de la societat civil a la presentació a Barcelona de Digiwhist, un projecte europeu que analitza i avalua la transparència en la despesa pública.

Centrat en qüestions clau com la transparència i el lliurament de comptes, el control i l’eficàcia de la despesa pública, el projecte té el suport d’Horizon 2020, el programa d’Investigació i Innovació de la Unió Europea, i ha desenvolupat un important conjunt de recursos, eines i protocols d’especial interès per a les administracions públiques, les organitzacions que les vigilen i el periodisme d’investigació.

Xnet ha organitzat una sessió de treball en la qual membres de Digiwhist i representants de les institucions públiques i organitzacions de la societat civil convidats intercanviaran objectius, protocols d’actuació, informacions i eines. A continuació, els primers impartiran un taller en el qual plantejaran de quina manera posar en comú dades, normatives i informacions, així com la creació de convenis estables de col·laboració.

Les organitzacions participants a la sessió, a part de Xnet com a organitzadora, són l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona, que serà l’amfitriona de l’encontre; la Secretaria de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya; l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Oficina Antifrau de Catalunya, així com les següents entitats: Fundació I2CAT, Catalunya Europa i Acción Cívica contra la corrupción de València.

Digiwhist és un projecte que combina big data amb una clara defensa de la cosa pública. Obté, creua i fa públiques dades de contractació i licitacions públiques de més de 30 països a Europa amb l’objectiu de millorar la transparència de l’administració pública, prevenir la corrupció i fornir el lliurament de comptes dels servidors públics. Les seves anàlisis, visualitzacions i publicacions són, a més, una important font d’informació per a investigadors i periodistes.