de-que-va-realmente-el-forum-logo_cast

De què va realement el Fòrum?

Treball col·lectiu de diversos grups contra el Fòrum de les Cultures 2004: http://www.sindominio.net/mapas/cat/index_cat.htm

PRESENTACIÓ

El Fòrum ja és una realitat. Moltes gràcies. Aquest prec inunda la ciutat de Barcelona en el moment que aquest mapa surt al carrer per primera vegada. 19 de març de l’any 2004. Però … ¿De què va realment el Fòrum? Com veuràs en aquest mapa, el Fòrum va de mentides i falsos esdeveniments.

El Fòrum va de diversitat, la d’aquest “altre”, immigrant sense papers, perseguit i explotat. I de sostenibilitat, la d’un Ajuntament convertit en el més gran dels especuladors. El Fòrum va també de pau, la pau de la guerra, la de l´Irak i totes les altres guerres que vivim a diari aquí, a la nostra ciutat. D’això va el Fòrum.

El Fòrum és un gran decorat. Un muntatge que manipula la realitat, un escenari que tan sols representa al Fòrum mateix reduït al seu propi espectacle. Aquest mapa mostra el que l’escenari amaga.

Durant mesos molts col.lectius i moviments socials de Barcelona, contraris a participar al Fòrum 2004, ens hem aplegat per intercanviar la informació i les experiències que aquest mapa conté. Com tots els mapes, aquest tampoc és exacte ni està acabat:

Uneix els seus punts,
afegeix els que faltin
i traça línies d’acció.

“De què va realment el Fòrum” ja és una realitat. Moltes gràcies.

MAPA

En aquest mapa trobaràs, per un costat, una relació d’algunes de les empreses i institucions que patrocinen el FORUM 2004 i que per tant, asumeixen presumptament els seus valors. En els textos que acompañen el mapa es fa un anàlisi de les accions que, dia a dia, porten a terme aquestes corporacions. L’analisi demostra fins a quin nivell el comportament real de les empreses entra en absoluta contradicció amb el que el FORUM ens pretèn vendre.

Per altre costat, en el mapa es senyalen els conflictes que tenen lloc a Barcelona. Conflictes relacionats amb la insostenibilitat ecològica, l’especul.lació, la immigració, etc… Desemmascarant la gran mentida que significa la marca Barcelona.

De qué va realemente el Fórum?
The map is for everyone. Download and use it. .zip (12,8Mb)

Algunes de les empreses i institucions que patrocinen o estan relacionades amb el Fòrum i alguns dels espais amb conflictes relacionats amb el Fòrum

ESQUEMES

En aquests esquemes s´analitzen en detall en questions relacionades amb l´economia de guerra, insostenibilitat mediambiental, inmigració, especulació i del negoc de la cultura, des d´una perspectiva que les relaciona amb el Fòrum.


Economia de guerra

En aquest mapa pretenem visualitzar els vincles del Fòrum 2004 amb l’Economia de Guerra. En oncret, el mapa ens mostra com una part important de les empreses que patrocinen o són sòcies del Fòrum són empreses armamentístiques o tenen part de la propietat d’aquesta mena d’empreses. A més, també s’hi veu com algunes de les empreses del Fòrum són membres dels més poderosos lobbies armamentísitics de l’Estat, tenen interessos econòmics en la post-guerra a l’Iraq o subministren material bèl·lic a diferents exèrcits, entre ells, la mateixa US Navy.

En una altra línia, també ens assenyala les diferents empreses d’armament que tindran la seva seu al 22@ del Poble Nou, un barri que segons explica el mateix Ajuntament de Barcelona esdevindrà un “paradigma de la misticitat d’usos que ha de representar per a Barcelona, un salt qualitatiu en la nostra forma de fer ciutat”. En tot cas, el mapa ens mostra com Barcelona, la “ciutat de la Pau” i, pel que sembla, també “de la misticitat”, esdevindrà un paradís per a la instal·lació d’indústries ilitaristes d’última generació i un important node en la xarxa del disseny, la producció i la comercialització d’armes que s’està instituïint a escala planetària. En definitiva, el Mapa posa de relleu una de les principals paradoxes del Fòrum’2004, és a dir, que un esdeveniment que diu prioritzar el debat vers les “condicions per la Pau”, estigui impulsat i finançat per uns agents que, en el seu dia a dia, es dediquen a treure beneficis de la guerra.

Economía de Guerra


Insostenibilitat medioambiental

Curs baix del riu Besòs

Sabieu que les famoses palmeres del Hall de l’Aeroport de Barcelona estan plastificades?. El Fòrum 2004, situat a la ribera del Riu Besòs ha desencadencadenat la subtitució progamàtica de la seva biodiversitat natural per paisatges artificials mantinguts amb un alt cost energètic. L’aigua del riu segueix tant contaminada com sempre, degut a la inadequació dels sistemes de sanejament establerts per un riu que arriba a portar deu cops més aigua depurada que natural. Enlloc de millorar-ne la qualitat s’ha entapissat de gespa la llera, s’han cimentat les riberes i s’ha desviat el riu cap a la Depuradora del Fòrum. Aquesta gespa, dissenyada com un estúpid “collage” de “footing” ciutadà a on hauria d’haver-hi canals fluvials i boscos de ribera, està situada sobre milers de tones de residus que ningú s’ha preocupat de tractar. Des de la Desembocadura fins a Mollet del Vallés, la pràctica totalitat de la llera ha estat subtituïda per abocadors il·legals de productes químics que han contaminat grans reserves d’aigua subterrània. Només per poder construïr la zona del Fòrum 2004 es van haver d’extreure desenes de milers de tones de sòls contaminats per metalls pesats com el Crom. Però des del nou pont estrenat pel Fòrum, ho veureu tot tan verd i bonic com per fer-hi un festival de catifes “metapolitanes” i arquitectures avançades. És real la gespa del Besòs?

ZAL (Zona d´activitats logístiques)

Zona d’Activitats Logístiques. La gran aposta de futur de Barcelona,és el tràfic de mercaderia manufacturada transportada en un milió i mig de contenidors que augmenten cada d’any un 10%. Per a la seva producció en països asiàtics i americans s’han generat noves formes d’explotació laboral: grans recintes industrials aïllats en els què es treballa en règim de semi-esclavatge (com a Ciudad Juàrez, Mèxic), són les tristament famoses “maquilas”, especialitzades en produïr pel mercat global. La situació de zones logístiques en espais portuaris, pràcticament lliures d’impostos, i l’ús massiu d’una unitat intermodal de transport ràpid com el contenidor, que pot redistribuïr-se a qualsevol port, permet que les multinacionals forcin a competir entre elles les grans àrees de producció en detriment de les condicions laborals i també acabin monopilitzant el comerç de les ciutats “supermercat” degut a que les botigues s’estalvien la importació i l’estocatge si utilitzen productes “globalitzats”. Per això les grans capitals tenen les mateixes botigues. Barcelona multiplicarà per deu la seva Zona d’Activitats Logístiques arribant a doblar l’espai actual del Port. Per poder fer-ho es desviarà la Desembocadura del Riu Llobregat més de 2 km cap al Sud deixant inviables espais naturals deltaics mportantíssims per les aus (zones ZEPA i PEIN amb espècies incloses al Conveni de Berna ). Aquesta operació gegantina va començar amb l’eslogan intern: “Barcelona la millor botiga del món” que transformava la ciutat en una burda superfície comercial i s’afiança com a centre logístic euromediterrani amb el “Fòrum de les Cultures”: les principals empreses que construeixen o recolzen el Fòrum estan ampliant el Port, o tenen interessos a la nova Zona Franca.

Mar i platjes
Els ports esportius són els responsables últims de la pèrdua de sorra a les platges. Després d’una febrada de noves construccions als anys 90, s’havia establert una moratòria que els nous Ports del Fòrum i de Sant Adrià trenquen definitivament. Les pèrdues de sorra arriben a ser totals i les conseqüències de la seva regeneració anual, a més de de ser insostenibles economicament ho són ambientalment degut a l’impacte de les extraccions sobre els fons marins que són literalment “arrassats”.

Les aigües dolces del Besòs arribarien directament a les platges olímpiques amb milions de bactèries fecals per mm cúbic si no fossin desviades a l’estiu cap a la depuradora del Fòrum i projectades gairebé un km mar endins. A les aigües marines superficials s’hi ha determinat la presència de 14 hidrocarburs aromàtics policíclics, la majoria cancerígens, procendents del tràfic marítim i elements traça: plom, crom, coure, cadmi, ferro i manganés, així com tensioactius (dels detergents), organoclorats PCB (molt cancerígens), plaguicides i hidrocarburs, tots ells en concentracions que poden arribar a ser altes i escombrar les platges de la Barceloneta. Aquests contaminats, no s’analitzen per a la classificació estival de la qualitat de les platges (només les bactèries fecals en un mostreig supeficial).

Fins fa cinc anys la depuradora de Sant Adrià, juntament amb la de Montcada van estar abocant els seus fangs contaminats al mar (cap a 500 Tones diàries durant vint anys), just davant de la zona del Fòrum. El fangs han format una illa submergida que presenta concentracions de contaminants molt elevades i que continuarà alliberant la seva càrrega durant decennis. Aquests contaminats es traslladen i magnifiquen a la xarxa tròfica arribant a assolir nivells perillosos en peixos i moluscs. Molts vaixells de pesca passen aprop d’allí.

de-que-va-realmente-el-forum-insostenibilidad


Inmigración

El discurs del Fòrum 2004 situa la “diversitat cultural” com a causa dels problemes d’injustícia i desigualtat social i invoca la bona voluntat del ciutadà com a solució. Al Servei dels interessos econòmics que en depenen, super pretensions es encobrir les pràctiques d’imperialisme empresarial que obliguen a milers de persones a emigrar i les lleis institucionals que no reconeixia els immigrants com a persones, les condemnen a l’Explotació Laboral i es concreten en constants detencions. Amb aquesta confusió, el discurs oficial Vol desactivar qualsevol projecte de la societat civil que posi en perill els interessos derivats de la submissió i la precarització de les persones.

Aquí es pretendre visualitzar els relacions existents entre els agents del Fòrum 2004 (empreses i institucions) i els africans, llatinoamericans i Asiàtics que viuen a Barcelona sota la pobresa i la il·legalitat, ja que aquesta és la situació en què s’encuenta la majoria de ells. L’esquema senyal únicament algunes de les Moltes connexions existents entre les empreses i institucions que financen el Fòrum i els “problemes d’immigració” que elles provoquen i Només S’ha d’entendre com ejemplo.practicas colonialista de les poderoses empreses multinacionals.

de-que-va-realmente-el-forum-inmigracion


Especulación

El Fòrum 2004 és el reclam, la “bombolla” publicitària, l’anunci que amaga la més vasta operació especulativa viscuda a Barcelona mai (i Barcelona ha viscut ja unes quantes). Als que estan traient partit d’aquesta operació els agrada anomenar-la “operació de requalificació urbana” (consultar topografia d’especulació al mapa general). En què consisteix exactament aquesta “requalificació” ?, per explicar-prendrem com a exemple el barri de Poble Nou, allà és on es desenvolupa el pla 22 @ del qual el Fòrum 2004 és la seva cara més coneguda i “amable”. L’ajuntament de Barcelona és, millor dit era, propietari de gran part dels sòls d’ús industrial del barri del Poble Nou. Diem “era propietari” perquè l’ajuntament ha venut gairebé la totalitat d’aquests sòls a una sèrie d’immobiliàries, costructoras i empreses privades, moltes de les quals segurament no ens resultaran desconegudes ja que, per alguna cosa més que casualitat, són les mateixes que estan involucrades en la construcció i patrocini del Fòrum 2004.

Endesa, per exemple, mitjançant el grup AUNA, té comprats 12764m2, Agbar 5000m2, La Caixa, mitjançant Servihabitat, altres 50000m2, Indra també disposa de diversos milers de metres quadrats a la zona. Aquesta relació -res filantrópica- que les diferents empreses esmentades mantenen amb el Fòrum 2004 (el que inverteixen per una banda, el cobren multiplicat per l’altre) ja està oferint els seus primers resultats: El Consorci Zona Franca (que, per cert, és el que està construint l’oficina del Fòrum 2004 i el que ha comprat les casernes de Sant Andreu -recentment desalojados-) ha anunciat un benefici del 434% en els darrers 8 anys (el País, 28.2.04); només a Poble Nou més de 1200 famílies seran, o han estat ja expulsades de les seves cases, més de 1000 petits comerços tancaran o ho han fet ja; per contra Diagonal-Mar, espai que ha deixat de ser públic per convertir-se en un espai privatitzat i vigilat per agents armats les 24 hores del dia, prospera adequadament.

En poques paraules, en lloc d’utilitzar aquests terrenys per millorar la vida dels habitants del barri, en lloc d’utilitzar aquests sòls (que li costen 0) per a ús públic (escoles, zones verdes, habitatges socials, equipaments, hospitals … ), l’Ajuntament els ven a empreses multinacionals.

Aquesta “requalificació” del terreny devasta els barris i expulsa als seus habitants amb indemnitzacions que calculades sobre el valor cadastral i no sobre el seu valor al mercat, els obliga a endeutar-una altra vegada per poder adquirir una nova vivienda.Sobra dir que aquests plans urbanístics es poden dur a terme tan sols mitjançant estratègies repressives (mobbing, amenaces i fraus a veïns ·). Ningú, per molt que se li criminalize, o per molt que se li s’acostumi a una existència basada en la precaridedad, va acceptar ser privat del seu dret a habitatge, potser és aquesta la raó per la qual els veïns de Poble Nou s’han organitzat contra el pla urbanístic 22 @ i contra el Fòrum 2004, i potser també sigui aquesta la raó per la qual cada vegada més i més gent okupa immobles buits.

de-que-va-realmente-el-forum-especulacion


El negocio de la cultura

El Fòrum S.A. no és altra cosa que l’exageració (cínica i delirant) del que avui s’entén per institució cultural. En aquest diagrama es pot observar com moltes de les entitats “públiques” que participen al Fòrum 2004 repeteixen els seus mètodes i maneres de funcionar: són totes elles organismes àmpliament finançats (i en diferent mesura, dirigits) per empreses multinacionals els interessos econòmics i ideològics defensen i cultiven. En paraules del propi director de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament: “el compromís d’aquestes empreses amb la cultura els proporciona prestigi, fama i més … beneficis”.

Sabut és que aquests beneficis són els que forgen el pensament (únic) i el gust (el mateix per a tots), és a dir la “cultura”, la “multiculturalitat” que, com bé demostra el Fòrum 2004, reserva un espai per a tot tipus de comportaments, això sí, cada un el que se li ha assignat que ningú se surti de lloc: els xinesos que es comportin com xinesos, els africans com africans … per cert, que els xinesos que actuaran tots els dies del Fòrum (diverses vegades al dia) segons el projecte original havien de ser francesos però aquests sortien més cars.

Com et pots imaginar, les precàries condicions laborals que ofereixen totes aquestes institucions es basen en contractes escombraries gestionats a través de ETT com la coneguda Ciut’art.

de-que-va-realmente-el-forum-cultura

TEXTS

La otra cara del Fòrum de les Cultures, S.A.

La otra cara del Fòrum de les Cultures, S.A. (.PDF)

Ba®celona Marca Registrada Un model per desarmar

Ba®celona Marca Registrada
Un model per desarmar (.PDF)

ACCIONS

Acció de desmantellament de la seu INDRA, patrocinador d’El Fòrum

Comunicat de la primera acció de denuncia del Fòrum que va tenir lloc la tarda del 29 de abril de 2004 a Barcelona. Va ser a la seu d’Indra i hi van participar un centenar de persones, dels que una quarantena es van vestir d’inspectors d’armes de destrucció massiva que van inspeccionar la seu, van empaquetar el material de les oficines en grans caixes on hi posava “armes de destrucció massiva”, i les van apilar al hall de les oficines.

accion_indra

DESMANTELEMOS INDRA, DESMANTELEMOS LA ECONOMÍA DE GUERRA

Cuarenta inspectores de la Asamblea Permanente contra la Guerra han accedido hoy a la sede de Indra para proceder al desmantelamiento de sus instalaciones y a intervenir sus armas de destrucción masiva. Indra, uno de los principales patrocinadores del Fórum 2004, es la tercera empresa militar española por facturación, y la primera de electrónica militar. La Asamblea Permanente contra la Guerra se propone señalizar a los principales actores de la Guerra Global, investigar y hacer pública su exacta implicación en la economía de guerra y desmantelar completamente sus centros de operaciones.

Los datos obtenidos de la investigación de Indra son especialmente escabrosos. Indra está presente en los principales programas de armamento del ejército español (tanques Leopard, cazabombarderos Eurofighter 2000, fragatas F-100, submarinos S80, Buque de Proyección Estratégica, helicopteros Tigre y blindados Pizarro). Indra es por tanto uno de los principales agentes a la hora de presionar al alza el presupuesto militar. Para el 2004, el presupuesto militar español alcanza los 14.600 millones de euros (casi dos billones y medio de pesetas), frente a los 6.941 millones de euros que, en total, se gastarán en sanidad, educación, cultura, vivienda y urbanismo.

Por otro lado, Indra es el principal suministrador no estadounidense de la US Navy (armada norteamericana), el principal actor en la invasión de Irak. Indra se dedica a proporcionar simuladores de vuelo y equipos de mantenimiento automático para los aviones de combate F-18 y Harrier, equipo imprescindible para el funcionamiento de estos aparatos, que son los protagonistas del bombardeo de Irak. Además, desarrolla junto con Lockeed Martin (la principal empresa militar del mundo) el sistema de combate naval Aegis, que equipa a las fragatas norteamericanas.

Indra, finalmente, colabora íntimamente con el Fórum2004. Esta empresa es la patrocinadora de Consultoria, Serveis i Solucions en Tecnologies de la Informació del evento y será la encargada de implantar sistemas y servicios tecnológicos que den cobertura a sus actividades. El Fórum 2004 se encuentra por lo tanto directamente implicado en la política de guerra. En primer lugar, el Fórum es la fiesta de la sostenibilidad, entendida como medio para sostener la precariedad generalizada. En segundo lugar, es la fiesta de la diversidad cultural. El concepto de cultura se plantea como sustituto directo del de raza. De este modo se explica la guerra como un conflicto entre culturas (adaptación socialdemócrata del famoso “choque de civilizaciones”) y no como un entramado global de control económico y político. Finalmente, el Fórum es la fiesta de la paz, paz de los vencedores impuesta por las armas.

La Asamblea Permanente contra la Guerra quiere mostrar con esta acción que la Guerra no es una forma extrema de resolución de conflictos que se dan de forma inexplicable. La guerra es un orden de gestión y control global promocionado por un complejo militar-industrial que tiene actores concretos.

Contra la Guerra Global Permanente
Asamblea Permanente contra la Guerra

VÍDEO DE L’ACCIÓ: https://www.youtube.com/watch?v=7KSMpafOphM

 
Per més informació: http://www.sindominio.net/mapas/cat/index_cat.htm