Sostenibilitat per l’era digital, economia social del coneixement i finances amb control ciutadà

teoria del cavall mort

 
A partir de la crítica als monopolis de la indústria cultural i a les visions més restrictives del copyright, hem desenvolupat un treball d’exploració i desenvolupament de models econòmics sostenibles per a l’era digital l’FcForum 2010 que va donar lloc a la Declaració de l’FcForum: Models Sostenibles per a la Creativitat i al Manual d’Ús Per a la Creativitat Sostenible.

Al 2012 realitzem l’informe Experiències de Crowdfunding a l’Estat espanyol i Catalunya: Principals característiques, reptes i obstacles. Inspiració i recomanacions per a un instrument més sòlid de finançament transversal col·lectiu, públic i privat de la cultura

Des de 2013, promovem també “Creativitat. Models innovadors de producció i accés” una iniciativa per a la sistematització de la recerca en nous models de producció creativa i accés a material cultural, que busquen un nou equilibri entre la sostenibilitat econòmica del sector cultural i l’accés al coneixement per part de la societat, ambdues com a vies per a l’estimulació de la creativitat a totes les escales, comptant tant amb actors emergents com amb institucions.

L’Economia del Coneixement, potenciada per la revolució digital, investiga les formes de coneixement comú i obert que generen riquesa per a la societat, alhora que recorda la finalitat social que ha de tenir l’Economia.

Del nostre interès per les potencialitats de l’economia social del coneixement per generar nous models econòmics sostenibles han sorgit els nostres treballs en els fòrums i debats que hem promogut com per exemple l’FcForum. X.net ha treballat, explorat i fomentat aquestes noves formes i relacions de producció, que s’estan desenvolupant actualment en projectes internacionals com FLOK, a Equador, o l’IMMI, a Islàndia.

El dret a saber implica preservar la integritat de la informació així com la seva traçabilitat i, encara així, conservar la privacitat. Això inclou les transaccions financeres.

Des d’Xnet treballem en col·laboració amb l’informàtic Hervé Falciani i una Xarxa internacional per al control d’aquests fluxos financers i el desenvolupament d’eines que serveixin per donar a conèixer també a tota la ciutadania com funciona realment l’Economia. Algunes d’aquestes eines són el procés d’Auditoria Ciutadana dels bancs o el Radar Financer per al monitoratge de grans transaccions.