Pau Lopez

Pau López – Diseny i Xarxes

Assessor i especialista en disseny gràfic i d’interiors, entre d’altres àrees. Aquesta activitat la compagina amb la dinamització de comunitats digitals.