Xnet: Investigaciones y cursos

Investigacions, conferencies i cursos

Per a nosaltres és molt important que la història s’escrigui des de la pròpia experiència. Per això acompanyem les nostres pràctiques i recerques teòriques sobre camps d’acció oferint conferències i cursos sobre les conclusions a les quals estem arribant.
 

– Origen, evolució i desenvolupament del 15M. Antecedents i conseqüències del moviment 15M.
– Catalitzadors, paràsits i freeriders de l’ecosistema 15M.
– 15M, cultura lliure i nova política.
– 15M i el brou de cultiu dels moviments en defensa d’Internet.
– Noves tàctiques d’acció.
– Nova política: partits, moviments socials, moviments ciutadans i xarxes.
– El 15M i el frentisme d’esquerres.
– Tecnopolítica, internet i r-evolucions.
– Xarxes, moviments i tecnopolítica.
– Comunicació i organització distribuïdes en les polítiques en xarxa.
– Governança oberta en la societat en xarxa.
– El lloc de la ideologia en els moviments en xarxa del Segle XXI.
– El trànsit a la societat en xarxa.
– Internet: tecnologia, camp de batalla i època històrica.
– Teoria de la representativitat i delegació en la democràcia en xarxa.
– Els béns comuns des de l’economia política.
– AdHocràcia i ètica hacker en la nova política.
– La producció en beta i la societat xarxa.
– Perills en el creixement d’una xarxa: Nodisme, trollisme, forisme i lobbisme.
– El camí al món real. Rutes de la viralitat a la guerrilla memètica.
– Xarxes socials: impacte eficaç.
– Ús de xarxes privatives per a la lluita pel comú: límits i possibilitats.
– Com liar-la parda a Twitter.
– Xarxes socials i privacitat a l’era PostSnowden.
– Crowdfunding sense gestió de la misèria.
– Crowdfunding polític.
– Experiències de Crowfunding: Inspiració i recomanacions per a un instrument més sòlid de finançament transversal col·lectiu, públic i privat de la cultura.
– Cultura lliure i sostenible: nous models.
– Cultura lliure Digital: Nocions bàsiques per defensar el que és de tots.
– L’ontologia de l’objecte digital.
– 15MpaRato: Ciutadans organitzats per acabar amb la impunitat.
– Tecnopolítica i democràcia de xarxa.
– Democràcia Radical.
– Creativitat: Models innovadors de producció i accés.
– Traduccions del Procomú.
– Introducció a la propietat intel·lectual.
– Jurisprudència regional i internacional.
– Història recent de la propietat intel·lectual: copyright vs drets d’autor.
– Propietat intel·lectual i internet, protocols i mecanismes de regulació.
– El naixement del programari lliure i el copyleft.
– Patents i propietat industrial, de Franklin a Facebook.
– Marques i registre mercantil: la moda i els logos.
– Regulació de la informació.
– Els comuns.
– Indústries culturals i propietat cultural, encerclament de sabers.
– Economia i institucions de la innovació.
– Nous models de sostenibilitat.
– Producció de polítiques públiques entorn de la PI.
– Organitzacions supranacionals i entitats que participen en la producció de polítiques entorn de la propietat intel·lectual.
– Transparència i accés a la informació.
– Medicaments i patents, lluites pel control de la salut.
– Moviments antagònics i alternatives a la propietat intel·lectual.
– Neuropolítica i societat xarxa; Intel·ligència col·lectiva i participació social.
– Tecnopolítica i organització col·lectiva.
– Govern digital.
D’altra banda, estem desenvolupant un postgrau que condensa tot el coneixement generat per Xnet en els diferents camps d’acció en els quals intervenim:

Diversos factors han convertit a la propietat intel·lectual en una de les àrees que, amb partidaris o detractors, més interès desperta. Un debat alimentat pel valor incalculable de les conques de producció de saber que conformen la societat en xarxa. L’evolució de la propietat intel·lectual, a més, ha sorgit en paral·lel a l’expansió d’Internet, i els consegüents intents de regulació del Ciberespai.
El postgrau que estem desenvolupant s’endinsarà a comprendre els diferents marcs jurídics i els diferents paradigmes que s’han vinculat a cadascuna de les postures, així com estudis de casos que ajudin a comprendre millor aquest escenari i processos d’implementació política governamental.
La docència d’aquest curs inclou a advocats i juristes que contribuiran a aprofundir en els aspectes tècnics de les àrees discutides, així com sociòlegs, activistes i politòlegs que dotaran de context els diferents assumptes tractats.