(Es) Intervención de Simona Levi de Xnet en el diálogo con D. Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, U. Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, el ex presidente R. Prodi y T. Berners-Lee inventor de la web “Acceso a Internet: un nuevo derecho humano”

(Es) Intervención de Simona Levi de Xnet en el diálogo con D. Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, U. Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, el ex presidente R. Prodi y T. Berners-Lee inventor de la web “Acceso a Internet: un nuevo derecho humano”

(Es) Simona Levi de Xnet con D. Sassoli, U. Von der Leyen, R. Prodi y T. Berners-Lee en el diálogo de emergencia "Acceso a Internet: un nuevo derecho humano".

Sobre Incompetència i/o Irregularitats en el Disseny, Gestió i Implementació de les Polítiques Públiques dels Comuns a Internet, Tecnologia i Innovació Digital relacionades amb els Drets Digitals

(Es) Los derechos relacionados con Internet, Tecnología e Innovación Digital son nuestro ámbito de actuación desde hace 10 años. Creemos que no hace falta extenderse mucho en esto porque nuestro trabajo es conocido y de referencia en la ciudad de Barcelona, a nivel de Catalunya, estatal y europeo.
Guia d’indicacions per preservar els drets fonamentals a Internet

Guia d’indicacions per preservar els drets fonamentals a Internet

Tot el que s’explica en aquesta guia és per protegir la inviolabilitat de les nostres comunicacions, el nostre dret a la privacitat i la llibertat d’opinió política, d’expressió i d’accés a la informació, tots ells drets fonamentals legalment reconeguts des de fa segles. És important que no s’instaurin doctrines jurídiques que culpin les eines dels […]

Invisible

Silence is gold